Informaţii utile

Titlul proiectului: Gestionarea resurselor genetice pomicole in situ și ex situ

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni

Parteneri:
P1: Universitatea din Craiova – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea
P2: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa
P3: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
      P4: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj

 

Durata proiectului:
13.10.2015 – 24.12.2018

Bugetul proiectului: 962.850 lei

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro

Date de contact ale directorului de proiect:
Dr. biolog Adriana Mădălina Militaru
e-amil: office@icdp-pitesti.ro
madamilitaru77@yahoo.com

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477