Rezumatul proiectului

Creşterea demografică la nivel mondial şi necesitatea sporirii consumului de fructe în dieta zilnică implică realizarea unor producţii mari de fructe de calitate superioară şi profitabile în acelaşi timp pentru încurajarea cultivatorilor pomicoli din România. Proiectul de faţă îşi propune să cerceteze şi să demonstreze realizarea unor producţii de fructe de calitate superioară, mai puţin chimizate, folosind soiuri şi portaltoi autohtoni, avându-se în vedere în acelaşi timp folosirea cât mai eficientă a resurselor naturale (sol, apă, lumină, etc), protecţia şi conservarea mediului, realizând concomitent şi condiţii echilibrate de nutriţie pentru pomi.
În ultimii ani, în special în ţările vest-europene, tendinţa de a aplica tehnologii de cultură care să protejeze mediul şi să-l păstreze cât mai nepoluat, a căpătat conotaţii majore. Se acordă o atenţie sporită nutriţiei plantelor, captării luminii solare de către acestea, fitoprotecţiei, alimentării cu apă şi altor aspecte de agrotehnică pomicolă, care să aibă în vedere utilizarea cât mai eficientă a resurselor naturale, cu perspectiva unei agriculturi durabile şi de obţinere a unor producţii de fructe de calitate superioară şi mai puţin chimizate.
Producerea unor fructe sănătoase, prin aplicarea unor verigi tehnologice ecologice (fertilizări organice şi integrate, tratamente fitosanitare cu pesticide de toxicitate redusă şi cu soluţii din extracte de plante, mulciri la sol cu material vegetal, fertirigări, fertilizări foliare, forme de coroană cu procent sporit de utilizare a luminii) la specia cireş, specie cu o bună favorabilitate de cultură în România, reprezintă un argument serios care vine în sprijinul realizării proiectului. Tehnologia propusă în proiect se va aplica în loturi experimentale demonstrative înfiinţate la Coordonatorul de proiect ICDP PIteşti – Mărăcineni, la Partenerul de proiect SCDP Iaşi şi la Partenerul de proiect Fructex Bacău.
Loturile demonstrative se vor înfiinţa cu material săditor autohton (soiuri de cireş valoroase obţinute şi omologate de cercetarea pomicolă românească), altoite pe portaltoi vegetativi de vigoare redusă, înrădăcinaţi în vase de vegetaţie, în spaţii protejate (sere înmulţitor). Materialul săditor astfel obţinut va constitui materialul biologic pentru înfiinţarea a trei loturi demonstrative de livada superintensiva de cireş, de mare densitate, cu talie redusa şi cu o tehnologie de întreţinere la nivelul cerinţelor europene.
În ceea ce priveşte activităţile de cercetare, pe loturile înfiinţate se va organiza o schemă experimentală cu variante de cercetare care să evidenţieze influenţa factorilor experimentali asupra proceselor de creştere şi fructificare ale pomilor, în vederea stabilirii şi recomandării producătorilor de fructe a celor mai valoroase soiuri, combinaţii soi-portaltoi şi tehnologii performante de cultură adaptate la condiţiile pedoclimatice date.
În timpul derulării proiectului se va determina compoziţia chimică a solului, a apei scurse pe suprafaţa acestuia şi în adâncime în sol (puţuri piezometrice), a componentelor chimice de bază din frunze şi fructe.