INFORMAŢII  UTILE

Denumirea Proiectului:  Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile pedoclimatice din România

Componenţa consorţiului:

P1 STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ IAŞI, cu sediul în Iaşi,  Cod 707305, tel: 0230/214810, fax0232/214798 e-mail: office@pomicolaiasi.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr..,  cod fiscal 3423277, cont bancar IBAN: RO49Trez4065025xxx000602,Trezoreria Iaşi, reprezentata prin DIRECTOR  Gelu Corneanu, Contabil sef Mircea Zaucă si   Responsabil de proiect Ludovic Petre, tel. 0232214810, Fax: 0230214798, email: office@pomicolaiasi.ro,

P2 SC FRUCTEX SA Bacău, cu sediul în Bacău, Cod 600378 tel: 0234/513023, fax: 0234/513023, e-mail: fructex_sa@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului nr. …,  cod fiscal 5496828, cont bancar IBAN: RO27CARP0040000244528Roo1, Trezoreria banca comercială Carpatica Bacău, reprezentata prin DIRECTOR  Raţi Luminiţa, contabil şef Calinliuc Mioara,  Responsabil de proiect Raţi Viorel, tel. 0234/513023, Fax: 0234/513023, email: ratiioanviorel@yahoo.com,

P3 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, cu sediul în PITEŞTI, Cod 110040., tel: 0248/216448, fax: 0248/216448, e-mail: secara@upit.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. ….,  cod fiscal Ro4122183, cont bancar IBAN: RO69Trez0465003xxx000091, Trezoreria Piteşti, reprezentata prin RECTOR Barbu Gheorghe, Contabil Şef Gherghina Drila si  Responsabil de proiect  Cristian Popescu, tel. 0248/216448, Fax: 0248/216448, email: cristian_popescu2000@yahoo.com,

Autoritatea contractantă:
CNMP Bucureşti.

Bugetul proiectului:
Valoarea Proiectului (buget şi cofinanţare): 2 140 000 lei
Valoarea contractului (numai suma de la buget): 2 000 000 lei
Valoarea cofinanţării : 140 000 lei

Durata proiectului: 36 luni

Datele de contact ale directorului de proiect:

Director Proiect:  Dr. Ing. Nicolae Tănăsescu
ICDP Piteşti Mărăcineni. Tel. 0248/278066, Fax: 0248/278477. Mobil: 0727374681, e-mail: nicolae.tanasescu@yahoo.com