Obiectivele generale şi rezultate estimate:

Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului se încarează în obiectivul general şi obiectivele specifice ale Programului 4. Obiectivul primordial al proiectului este acela de a promova o tehnologie modernă de cultivare a cireşului, grefată pe material biologic autohton valoros şi adaptat la condiţiile pedoclimatice din România. Astfel se va aduce un spor de cunoaştere în domeniu, reuşind să aplicăm toate verigile tehnologice necesare şi prin metodele specifice cercetării, să cuantificăm efectul factorilor experimentali studiaţi asupra formării producţiei de fructe. Loturile experimentale demonstrative  vor reprezenta un valoros material de cercetare şi demonstrare a modului în care se pot adapta noile tehnologii de obţinere a fructelor de cireş la condiţiile pedoclimatice locale şi pe material biologic autohton, pentru obţinerea de fructe de calitate, competitive pe piaţă.
Rezultatele ce se vor obţine constau în crearea unor modele de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor intensive de cireş şi de a elabora o tehnologie de obţinere a unor fructe de calitate superioară, competitive pe piaţa europeană de fructe, cu diminuarea imputurilor chimice şi folosirea eficientă a resurselor naturale (sol, apă, lumină), crescând astfel profitul fermierilor şi siguranţa consumatorilor. Totodată, prin realizarea proiectului se va crea o mai buna cunoaştere şi colaborare între parteneri în vederea extinderii rezultatelor cercetării şi crearea unor posibile parteneriate viitoare.