Informaţii utile

Titlu proiect: “Implementarea în sectorul privat a tehnologiilor de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor la speciile pomicole sâmburoase”
Numărul alocat la înregistrarea on-line: PN-II-IN-CI-2013-1-0085

Perioada de derulare:  decembrie 2013-iunie 2014;

Furnizor servicii: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti –Mărăcineni
Beneficiar proiectSC  PIM AGRICOLA SRL

Autoritatea contractanta: UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR,  A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII
PROGRAM   INOVARE  Subprogram – Servicii suport pentru inovare „Cecuri de inovare”

Durata proiectului:  decembrie 2013-iunie 2014;
Buget proiect: 50.000 lei

Lista de personal a proiectului:
– Călinescu Mirela (Director de Proiect – specialist in protecţia plantelor)
Marin Florin Cristian (specialist in protecţia plantelor)
Sumedrea Mihaela (specialist in protecţia plantelor)
Coman Mihail (specialist arbuşti fructiferi)
Sumedrea Dorin Ioan (specialist in tehnologii pomicole)
Tănăsescu Nicolae (specialist in tehnologii pomicole)

 

Date contact ale responsabilului de proiect: dr. ing. Călinescu Mirela
e-mail   office@icdp-pitesti.ro; elacalinescu@yahoo.com

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;