Indicatori

Indicatori de rezultat  realizaţi în cadrul proiectului:
Rezultatele obţinute ca urmare a derulării proiectului se adresează grupurilor de producători de fructe sâmburoase (cireşe şi prune).
Planurile de tratamente preventive, aplicate la avertizare, pentru combaterea patogenilor şi dăunătorilor specifice culturii cireşului şi prunului, au fost concepute ca sisteme integrate, menite să asigure starea fitosanitară a plantaţiilor, păstrarea rezervei de patogeni şi dăunători sub pragul economic de dăunare, aplicarea celor mai performante produse de uz fitosanitar existente pe piaţa din România, protejarea recoltei şi a calităţii acesteia, potrivit exigenţelor crescânde ale consumatorilor.
Stabilirea riscului atacului de boli şi dăunători din plantaţiile de cireşi şi pruni
Analiza particularităţilor eco-pedoclimatice ale exploatatiei, precum şi dinamica condiţiilor
meteo înregistrate la finele anului 2013 şi în prima parte a anului 2014, analizate cu ajutorul
programului SpecwarePro 9 au permis mai întâi estimarea riscului atacului bolilor şi dăunătorilor, în
plantaţiile de cireş şi pruni.

Analiza riscul atacului agenţilor patogeni

Fig. 1 Riscul atacului de ciuruirea frunzelor Stigmina carpophylla la cireşi şi pruni Fig. 2 Miceliul şi conidiile ciupercii Monilia spp. Fig. 3 Fig. 4

Atac de ciuruirea frunzelor Stigmina carpophylla la prun

Analiza riscului atacului dăunătorilor
Analiza riscului, condusă cu ajutorul datelor meteo prelucrate cu programul SpecwarePro 9, a fost realizată şi pentru dăunătorii care atacă plantaţiile de cireş şi prun, urmărindu-se indicatori precum momentul eclozării ouălor, momentul apariţiei adulţilor, momentul depunerii ouălor etc., pe baza însumării temperaturilor biologic active pentru fiecare specie de dăunător (Zile*Grad–Degree Day).

Tabelul 2. Riscul atacului dăunătorilor în livezile de cireşi şi vişin

Dăunătorul

Dinamica temperaturilor biologic active (Degree Day)

Valoarea teoretică

Valoarea calculată

Data

Fenomenul/Stadiul

Acarianul roşu
Panonychus ulmi

89

92

21.04.14

Eclozarea ouălor

Păduchele din San Jose Quadraspidiotus perniciosus

269

273

29.04.14

Apariţia adulţilor

Păduchele din San Jose Quadraspidiotus perniciosus

368

365

13.05.14

Zborul maxim al masculilor
Viermele prunelor                    Cydia funebrana

250

254

27.05.14

Stadiu de pupă (2/3 din populaţie)
Viermele prunelor                    Cydia funebrana

416

420

15.06.14

Aparitia adulţilor şi depunerea ouălor
Musca cireşelor
Rhagoletis cerasi

468

482

26.06.14

Apariţia primilor adulţi
Musca cireşelor
Rhagoletis cerasi

635

636

11.07.14

Zborul în masă a adulţilor
Fig. 5. Ouă ale acarianului roşu-Panonychus ulmi Fig. 6 Scuturile păduchelui din San José Quadraspidiotus perniciosus

Astfel, în cazul acarianului roşu Panonychus ulmi, modelul matematic a permis prognoza foarte precisă a momentului eclozării ouălor la data de 21.04.2014. O prognoză la fel de precisă s-a realizat şi în cazul păduchelui din San José Quadraspidiotus perniciosus, specie la care apariţia adulţilor a avut loc începând cu 29.04.2014, in timp ce maximul zborului masculilor a avut loc începând cu 13.05.14.

            În cazul adulţilor viermelui prunelor – Cydia funebrana, pentru ca două treimi din populaţia generaţiei întâi să atingă stadiul de pupă sunt necesare un număr de 250 Zile*Grad. Pe baza rezultatelor obţinute s-a tras concluzia că pentru monitorizarea adulţilor viermelui prunelor – Cydia funebrana, şi ai celor aparţinând muştei cireşelor – Rhagoletis cerasi, şi programarea precisă a tratamentelor fitosanitare, în fiecare an  este necesară instalarea în livadă a capcanelor cu feromoni de tipul AtraFUN şi AtraCERAS şi stabilirea curbelor de zbor.

Fig. 7 Capcană feromonală AtraFUN pentru monitorizarea adulţilor viermelui prunelor Cydia funebrana Fig. 8 Capcană feromonală AtraCERAS pentru monitorizarea adulţilor muştei cireşelor Rhagoletis cerasi

Stabilirea răspunsului fiecărui genotip la atacul bolilor şi dăunătorilor
În cazul atacurilor evidente mai severe s-a procedat la stabilirea răspunsului fiecărui genotip în parte prin analiza frecvenţei (F%), a intensităţii I (note) şi a gradului de atac GA (%) pentru fiecare patogen şi dăunător detectat, stabilindu-se ordinea (prioritatea) executării tratamentelor .

Elaborarea, testarea şi validarea modelului de calibrare şi reglare a maşinilor destinate aplicării tratamentelor fitosanitare la speciile pomicole sâmburoase

Pregătirea şi reglarea maşinilor destinate aplicării tratamentelor fitosanitare este o condiţie sinequanon pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, asigurarea eficacităţii programelor integrate preventive de protecţie a culturilor şi recoltei, şi de îndeplinire a indicatorilor economici scontaţi. Iată de ce a fost testat un model de calibrare şi reglere a maşinilor destinate aplicării tratatamentelor fitosanitare
Calibrarea constă în reglarea maşinilor de stropit astfel încât să obţinem maximum de eficienţă în combaterea bolilor, dăunătorilor. Un reglaj corect al maşinii de stropit asigură: eficacitate în aplicarea produselor de protecţie a plantelor (PPP); economie de PPP, apă, carburanţi şi bani; protejarea mediului înconjurator şi a utilizatorului PPP.
Paşii de urmat pentru reglarea maşinilor destinate tratamentelor fitosanitare
1. Verificarea starii masinii de stropit
1.1. Inainte de inceperea calibrarii se verifica daca masina este in stare de functionare (are toate partile componente, furtune, filtre, robineti, distribuitor, duze etc.)
2. Stabilirea obiectivului lucrării
3. Determinarea volumului de stropire real
3.1. Măsurarea vitezei de deplasare [km/h].
-Se face în livadă cu rezervorul pe jumatate plin; în funcţie de starea terenului se fac mai multe măsurători.
-Se delimiteaza o distanţă de 100 m şi se cronometrează timpul necesar parcurgerii acesteia.
-Se accelerează înainte de intrarea în zona măsurata şi se frâneaza după parcurgerea acesteia.
-Viteza de deplasare a agregatului se calculează cu formula:

Distanţa parcursă ….. (m) x Factor 3,6 // Timpul ….(s) = Viteza …. (km/h)

 

3.2. Calcularea debitului de apă/duză necesar pentru a ajunge la volumul de apă optim.
Pentru volumul de stropire stabilit se calculează debitul necesar duzei (L/min) în funcţie de viteza determinată.  Astfel se poate compara debitul real/duză cu debitul/duză dorit.

Debitul duzei se calculează potrivit formulei:

Viteza …. (km/h) x Dist intre randuri …. (m) x Volmul dorit … (L/ha) // Factor 600 x Nr. Duze* …. =
Debitul necesar duzei …. (L/min)

3.3. Măsurarea debitului /duză – înainte de reglare [l/min]. Metoda completării bazinului maşinii cu proba la staţionar
-Se umple rezervorul şi tubulatura maşinii cu apă.
-Se execută toate reglajele pentru distribuirea volumului de apă stabilit (de ex. 1000L), turaţie motor (rpm), presiune (bar).
-Se porneşte motorul tractorului şi se acţioneaza maşina de stropit
-Se cronometrează 2 minute.
-Se opreşte motorul.
-Se completează cu o galeată gradată volumul de apă distribuit din rezervorul maşinii în timpul de
2 minute.
-Volumul de apă completat se împarte la numărul de duze şi se află debitul actual al duzei.

Debitul actual al duzei înainte de reglare reiese din formula:

Volumul completat …. (L) x Factor 600 // Distanţa dintre rânduri …. (m) x Viteza …. (km/h) x Timpul …. (min) = Volumul de stropire actual … (L/ha)

ATENTIE! Dacă una sau mai multe duze sunt defecte sau decalibrate SE ÎNLOCUIESC!                 
Se vor consulta cartea tehnică a maşinii de stropit sau tabelele furnizorilor de duze.

3.4. Măsurarea debitului /duză – după de reglare [l/min].
-Se refac la staţionar toate reglajele maşinii, pentru distribuirea volumului de apa stabilit
(de ex. 1000L), turaţia motorului (rpm), viteza programată (km/h), presiunea (bar), eventual se
reglează sau se înlocuiesc duzele decalibrate.
-Se repeta pașii descrisi anterior la punctul 3.3.

3.5. Calcularea volumului de stropire al mașinii [l/ha] – după reglare.

4. Reglarea propriu-zisă a maşinii de stropit.
Procesul reglării propriu-zise a maşinii de stropit se execută, în concordanţă cu specificul constructiv şi posibilităţile reale de reglaj, folosind uneltele potrivite, setul de calibrare (mănuşi, cani gradate, furtune colecotare, benzi PVC colorate, hârtie hidro-sensibilă – pentru verificarea uniformităţii de distribuţie) şi la nevoie, duze noi. Acesta se efectuează pentru fiecare maşină de stropit în parte.

5. Ajustarea funcţionării maşinii de stropit
Chiar după un reglaj corect executat trebuie luată în considerare şi ajustarea fină a debitului maşinii
astfel încât, la efectuarea tratamentelor gradul de acoperire al culturii să fie optim.

 

5.1. Posibilităţi de ajustare a debitului

Căi de sporire a volumului de soluţie aplicat Căi de reducere a volumului de soluţie aplicat
Duze cu debit mai mare Duze cu debit mai mic
Presiune de lucru mai mare Presiune de lucru mai mică
Viteza de deplasare mai mică Viteza de deplasare mai mare
Restrângerea zonei de coroană tratate Extinderea zonei de coroană tratate

5.2. Posibilităţi de ajustare a debitului/duză

Modificarea presiunii (pentru a modifica debitul /duza) se realizează potrivit formulei:

Presiunea iniţială …. (bar) x [Debit duză dorit ….(L/min) /Debit duză iniţial …. (L/min)] ^2 =
Presiunea necesară …. (bar)

5.3. Posibilităţi de ajustare a direcţiei jeturilor
Pentru o bună direcţionare, ajustarea direcţiei jeturilor de soluţie este obligatorie şi se poate realiza prin:
-Slăbirea şuruburilor de prindere, orientarea corectă a deflectoarelor duzelor;
-Strângerea şuruburilor şi fixarea deflectoarelor în poziţia corectă;
-Închiderea duzelor al caror jet este orientat vertical (0 grade înclinare).

Întocmirea unei fişe simple de control a calibrării maşinii
Fişa simplă de control a calibrării maşinii s-a impus ca instrument de evidenţă şi control al
procesului de calibrare a maşinilor folosite la aplicarea tratamentelor fitosanitare, colectarea de date
analiza şi înlăturarea punctelor nodale.

Model de fişă simplă de calibrare a maşinii de stropit

Date colectate

Algoritmii de calcul

 1. Data……………………………………………..
 2. Cultura………………………………………….
 3. Turaţia motorului (rpm)……………………
 4. Presiunea de lucru (bar)………………….
 5. Viteza de lucru (km/h)…………………….
 6. Numărul de duze active ………………….
 7. Tipul duză……………………………………..
 8. Presiunea de lucru a  duzei……………..
Viteza …. (km/h)= Distanta parcursa ….. (m) x        Factor 3,6 // Timpul ….(s)

Debitul necesar duzei …. (L/min)=
Viteza …. (km/h) x Dist intre randuri …. (m) x Volmul dorit … (L/ha) // Factor 600 x Nr. Duze* ….

Volumul de stropire actual … (L/ha) = Volumul completat …. (L) x Factor 600 //   Distanta dintre randuri …. (m) x Viteza …. (km/h) x Timpul …. (min)

 

Prospectarea pieței și alegerea mai performante produse

După parcurgerea etapelor de lucru prezentate, s-a trecut la prospectarea pieţei şi alegerea mai performante produse de protecţia plantelor existente pe piaţă, care sunt omologate pentru a fi utilizate în culturilor de cireş şi de prun.

 

Planuri de tratamente preventive, aplicate la avertizare, pentru combaterea patogenilor şi dăunătorilor specifice culturii cireşului şi prunului

După parcurgerea etapelor de lucru prezentate şi acumularea de noi cunoştinţe s-a trecut la validarea şi aplicarea Planurilor de tratamente preventive, aplicate la avertizare, pentru combaterea patogenilor şi dăunătorilor specifice culturii cireşului şi prunului. Rezultatele proiectului se adresează cultivatorilor de cireşi şi pruni.

REGULI DE APLICARE A TRATAMENTELOR FITOSANITARE

 1. Se vor citi instrucţiunile de pe etichetele aplicate pe ambalajul produselor.
 2. La nevoie se face un test de compatibilitate într-un vas de sticlă mai mic.

Dacă precipită, produsele se aplică separat.

 1. După golire, ambalajele se clătesc de 3 ori, soluţia rezultată se pune rezervorul aparatului de stropit.
 2. După preparare, soluţia de stropit se aplică în aceeaşi zi, integral, pe tulpini şi foliaj, evitându-se scurgerea abundentă pe sol.
 3. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează.
 4. Ambalajele golite nu se refolosesc, se returnează la furnizor.

 

Plan de tratamente preventive, aplicate la avertizare, pentru combaterea patogenilor şi dăunătorilor
specifici culturii cireşului

Nr.
crt

Fenofaza (perioada)

Patogenul şi/sau dăunătorul

Produse de protecţia plantelor recomandate

Observaţii

0

1

2

3

4

1.

Tratament iarnă

Patogeni micotici şi bacterieni Sulfat de cupru  conc. 2-3% Tratament foarte important

2.

Umflarea mugurilor

Păduchi ţestoşi, ouă de afide, defoliatoare Nuprid Oil 004 EC conc. 1,5%.

3.

Buton alb

Patogeni bacterieni şi micotici Champion 50 WP conc. 0,3% sau Super Champ conc. 0,3%; Tratament foarte important.
Tratamentul cu produse cuprice se va administra până la deschiderea primei flori din inflorescenţă.

4.

Începutul scuturării petalelor

Monilioza (Monilia spp.)
Pătarea roşie a frunzelor – Blumeriella jaapii, ciuruirea frunzelor – Stigmina carpophilaInsecte defoliatoare, afide, etc.
Rovral 500 SC conc. 0,1%sau Folicur Solo 250 EW conc.  0,1% sau Score 250 EC conc. 0,02% sau Systhane Forte conc. 0,02% sau Bravo 500 SC conc. 0,15%.

 

Karate Zeon conc. 0,015%;

Tratament foarte important.

 

Numai dacă este rezervă biologică.

5.

Creşterea fructelor şi lăstarilor

Boli bacteriene şi micotice

Musca cireşelor – Rhagoletis cerasi, afide, defoliatoare

Unul din fungicidele recomandate la tratamentul 3.

Calypso 480 SC conc. 0,02%;

6-7.

Creşterea fructelor
(la 7-8 zile de la tratamentul 4)

Monilioza (Monilia spp.)

Viermele cireşelor – Rhagoletis cerasi

Teldor 500 SC conc. 0,08% sau Rovral 500 SC conc. 0,1%

Calypso 480 SC conc. 0,02%;

Dacă este cazul.

Dacă este rezervă biologică.

8-9.

După recoltarea fructelor

Patogeni micotici şi bacterieni

 

Păduchele din San –José(G1)

Topsin M 70 conc. 0,1% sau Systhane Forte conc. 0,02% sau Bravo 500 SC conc. 0,15%.

Pyrinex Quick conc. 0,1% sau Reldan 22 EC conc. 0,15%;

 

 

Dacă este rezervă biologică.

10.

În august

Patogeni micotici
Păduchele din San -José(G2)
Unul din produsele recomandate la tratamentele 6-7. Dacă este nevoie.

11

Dupa caderea frunzelor

Complexul de patogeni bacterieni şi micotici Champion 50 WP conc. 0.3% sau Superchamp conc. 0.3% Tratament foarte important pentru reducerea rezervei de patogeni

 

Plan de tratamente preventive, aplicate la avertizare, pentru combaterea patogenilor şi dăunătorilor
specifici culturii prunului

Nr.

Fenofaza

Patogenul şi/sau dăunătorul

Produse de protecţia plantelor recomandate

Observaţii

0

1

2

3

4

1.

Tratament de iarnă

Patogeni bacterieni şi micotici Sulfat de cupru conc. 2-3% Tratament obligatoriu.

2.

Umflarea mugurilor

Forme hibernante de dăunători (păduchele din San José, alţi păduchi ţestoşi, acarieni, afide,etc.) Nuprid Oil 004 EC conc. 1,5%.  

3.

Înfoierea corolei

Boli micotice şi bacteriene Champion 50 WP conc. 0,3%sau
Super Champ conc. 0,3%;
Pentru prevenirea infecţiilor primare de monilie, pătarea roşie a frunzelor, ciuruire, etc.

4.

Începutul scuturării petalelor
(10-15% petale scuturate)

Monilioze (Monilia spp.)
Pătarea roşie a frunzelor –P.rubrum, ciuruirea frunzelor                 S. carpophyla

Viespile prunului – Hoplocampa spp., afide, insecte defoliatoare,etc.

Folicur Solo conc. 0,1% sau Systhane 12 E
conc. 0,05% sau Rovral 500 SC conc. 0,1%

 

Calypso 480 SC conc. 0,02%;

Tratament foarte important, mai ales dacă în timpul înfloritului intervin perioade ploioase.

 

5-6.

La 7-10 zile de la Tratamentul 3

Viespea sâmburilor de prun – Eurytoma schreineri, defoliatori, afide, etc. Pyrinex Quick conc. 0,1% sau
Karate Zeon conc. 0,015% sau Fastac 10 CE
conc. 0,03%
Tratament foarte important.

7-8.

Dezvoltarea fructelor
(mai)

Viermele prunelor – C. funebrana  (G1), viespea sâmburilor de prun – E schreineri, afide, etc.
Patogeni micotici
 

Reldan 22 EC conc. 0,15%

Rovral  500 SC conc. 0,1%;

Dacă este rezervă  biologică

9-10.

Dezvoltarea fructelor
(iunie)

Patogeni micotici
Păduchele din San José – Q. perniciosus (G1), afide, etc.

Acarieni

Rovral 500 SC conc. 0,1%;
Pyrinex Quick conc. 0,1% sau
Reldan 22 EC conc. 0,15%;

Milbeknok 0,05% sau Demitan 200 SC conc. 0,07%

Dacă este presiune de infecţie
(ploi frecvente).

 

PED>3-5 acarieni pe frunză

11-12.

Fruct în creştere (iulie) Viermele prunelor –  C. funebrana (G2) Calypso 480 SC conc. 0,02%  

13.

Fructe în pârgă la unele soiuri
(august)

Păduchele din San José –
Q. perniciosus (G2),
viermele prunelor –  C. funebrana
Acarieni

Monilioze – (Monilia spp.)

Pyrinex Quick conc. 0,1% sau Reldan 22 EC conc. 0,15%;

Milbeknok 0,05% sau Demitan 200 SC conc. 0,07%
Teldor 500 SC conc 0,08%

 

PED>3-5 acarieni pe frunză

Pentru prevenirea infecţiilor
cu monilioză la soiurile timpurii.