Obiective

Obiectiv principal: Diseminarea cunoştinţelor privind combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor în scopul creşterii eficienţei tratamentelor fitosanitare precum şi a protecţiei consumatorului şi mediului, prin utilizarea produselor de protecţia plantelor inovative, prietenoase cu mediul.

 Obiective secundare:
1 Realizarea modelului experimental (secvenţe tehnologice) privind combaterea bolilor şi dăunătorilor la speciile pomicole sâmburoase.
2. Elaborarea şi aplicarea unor tehnologii de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor la speciile pomicole sâmburoase.
Rezultat: Model experimental.

Locaţia proiectului: SC PIM AGRICOLA SRL, Prahova.