Indicatori

Indicatori de rezultat  realizați în cadrul proiectului:
Rezultatele proiectului se adresează cultivatorilor de afin.
Conform obiectivului principal, furnizorul de servicii a prezentat beneficiarului caracteristicile soiurilor autohtone şi au hotărât ca modelul experimental ce va fi aplicat să conţină următoarele şase soiuri autohtone:
Azur,  sinonime: E 83-2-4/2, origine: obţinut prin hibridare dirijată, formula:  Berkeley x Bluecrop, efectuată la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi omologat în anul 1998.
Soiul Azur se caracterizează prin tufe viguroase cu creştere erectă, tulpini cu ramificaţie medie, tufe bine aerisite. Este un soi de sezon mijlociu, perioada de maturare eşalonându-se pe tot parcursul lunii iulie. Are o productivitate ridicată, producţiile în plină perioadă de fructificare fiind cuprinse între 2,5 şi 3,5 kg / tufă. Fructele de tip bacă sunt de mărime mijlocie – mare, de culoare albastru deschis, pruinate, de formă sferic – turtită, cu conţinut ridicat în zaharuri, ajungând până la 12,6% şi în vitamina C între 45,2şi 57,2 mg%, însuşiri organoleptice bune, fiind dulci – acrişoare şi aromate. Soiul Azur se caracterizează printr-un conţinut net superior în compuşi cu acţiune antioxidantă (polifenoli totali – 4342,12 mg/kg catechină (F.C.) şi antociani totali – 4417,00 mg/kg HPLC comparativ cu soiul Bluecrop – cu 3950,22 mg/kg catechină (F.C.) şi  1185,00 mg/kg HPLC.

            Safir, sinonime: E 83-4-21/5, origine: obţinut prinhibridare dirijată intraspecifică, formula: Pemberton x Blueray, efectuată la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, omologat în anul 1998.  Formează tufe de vigoare mijlocie, cu port erect şi uşor răsfirat, de productivitate mijlocie – mare 2,8 – 3,0 kg /tufă.
Bacele sunt de mărime mijlocie – mare, de culoare albastră deschisă, cu multă pruină, de formă sferic-turtită, conţinut ridicat în vitamina C (44,50-48,4 mg %) şi mediu în zaharuri totale (8,41%) şi aciditate (0,85-1,13 g %), coacerea concentrată a bacelor în ciorchine şi pe tufă, necesitând 3, maxim 4 recoltări, faţă de soiul Bluecrop cu 7-8 recoltări. Soiul se caracterizează prin: timpurietate, maturare concentrată a fructelor necesitând 3-4 recoltări. Productivitate mijlocie, 2,0-2,8 kg/tufă. Fructificare în ciorchini mari şi foarte mari. Fructe mari, de calitate superioară.

Simultan, sinonime: E 88-3/35, origine: hibridare liberă a soiului Spartan, obţinut la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi omologat în anul 2001.Tufa este viguroasă, cu port erect şi coroana largă, purtând ciorchini lungi cu deosebire spre baza tufei, cu dispunere laxă a bacelor. Este un soi cu maturare foarte timpurie, odată cu soiul Weymouth, sau la 1-3 zile după acesta, şi o coacere foarte concentrată a fructelor, fiind  suficiente două maximum trei recoltări. Bace de mărime  mijlocie, de culoare albastră, cu  pruină puternică, care-i conferă aspect plăcut, fermitatea mare, cicatricea pedicelară mică, uscată şi fără zemuire la desprinderea fructului de pedicel, fructul desprinzându-se uşor şi fără ruperea pieliţei, ceea ce determină o bună  capacitate de păstrare. De asemenea fructele au calităţi organoleptice foarte bune. Conţinutul în principalele componente biochimice: vitamina C: 45,26 mg / 100 g fruct proaspăt, substanţă uscată: 14,22- 16,7 0 0Brix, zaharuri totale: 10,3-11,9 %, aciditate totală: 0,94 -1,14 %, substanţe minerale: 18,99 g %, din care: fosfor 11,58  mg %, potasiu 89,50 mg % şi calciu 1,71 mg %. De asemenea, fructele soiului Simultan sunt mult mai de bogate în compuşi cu acţiune antioxidantă (antociani, polifenoli, acid citric) comparativ cu soiul Bluecrop. Este un soi de productivitate mijlocie spre mare, cu precocitate de rodire, producând în anul al 2-lea după plantare, în medie,1,0 kg de fructe pe tufă.

Augusta, sinonime: E 82-2-55/3 origine: soi obţinut prin hibridare dirijată, formula: Berkeley x Bluecrop, efectuată la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, omologat în anul 1999. Formează tufe de vigoare mare, cu port erect, şi coroană răsfirată şi aerisită. Este de sezon târziu, maturându-şi fructele de la mijlocul lunii iulie până în luna august, maturarea fiind astfel destul de eşalonată. Bacele sunt mari, de culoare albastru deschis cu pruină intensă, cu calităţi organoleptice bune, având gustul acidulat-dulce şi aromat. Conţinutul în vitamina C este de 48,4 mg%, în  zaharuri totale de10,52%,  şi în aciditate 1,06%. Producţia medie pe tufă este de 2,5-3,5 kg. Prezintă rezistenţă de câmp la antracnoză (Gleosporium fructigenum) şi arsura bacteriană (Erwinia amylovora) şi este slab atacat de arsura ramurilor (Phomopsis spp.) şi septorioză (Septoria albopunctata). Preferă solurile acide (pH – 4,5-5,5), uşor până la mediu argiloase, bogate în materie organică şi cu asigurarea constantă a apei în sol.

Delicia, sinonime: E 88-4/57, origine: Soi obţinut prin hibridare liberă a soiului Patriot, obţinut la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi omologat în anul 2001. Tufa este de vigoare mijlocie – mică, tufele fiind largi şi scunde pe înălţime. Fructele se coc începând cu  prima decadă a lunii iulie şi durează până la începutul lui august, soiul având o coacere eşalonată. Bacele sunt mari şi foarte mari la primele două recoltări, 3- 4 g, apoi ele scad în mărime. Sunt de  formă rotund-aplatizată, de culoarea bleu deschis cu multă pruină, gust acidulat-dulce şi aromat, conţinut ridicat în acizi organici 1,40 g % (comparativ cu soiul martor Herma I cu 0,80 g %), zaharuri totale, 10,0 g % şi vitamina C , 48,4 mg %, fosfor 10,15 mg %, potasiu 87,31 mg % şi calciu 2,36 mg %. De asemenea, fructele soiului Delicia sunt mai bogate în compuşi cu acţiune antioxidantă (antociani, polifenoli, acid citric, acid ascorbic şi acid malic) comparativ cu soiul Bluecrop. Fructele au capacitate bună de păstrare. Soiul are o mare precocitate de fructificare, producând încă din anul al 2-lea de la plantare 0,8-1,0 kg / tufă. Prezintă rezistenţă la antracnoza (Gleosporium fructigenum) şi arsura bacteriană (Erwinia amylovora) şi toleranţă la arsura ramurilor (Phomopsis sp.) şi septorioză (Septoria albopunctata).

Compact, sinonime: E 89-3/19, origine: soi obţinut prin hibridare liberă a soiului Spartan, obţinut la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi omologat în anul 2002. Soiul Compactare o capacitate de producţie mare. Formează tufe de vigoare mijlocie – mică, cu fructe mari, cu deosebire în primii ani de fructificare şi la primele două recoltări, cu aspect atrăgător prin mărime, stratul de pruină, caliciul foarte redus şi cicatricea pedicelară mijlocie, cu conţinut ridicat în substanţă uscată solubilă (14,3 0Brix), antociani (12,56 mg%), aciditate totală (1,27%), vitamina C (38,40 mg%). Prezintă o coacere eşalonată, necesitând 6-8 recoltări pe sezon. Se poate cultiva pe soluri de la puternic acide (pH – 4,0-4,5) până la slab acide (pH – 5,9-6,2), bogate în materie organică şi asigurarea constantă a apei în sol pe perioada de la înflorit la coacerea fructelor.
Modelul experimental a fost amplasat la beneficiar, în Comuna Popeşti, situată in zona     sud-vestica a judetului Argeş (Bazinul Pomicol Topoloveni).
Au fost analizate cele  mai importante însuşiri ale solului. Valoarea medie a pH-ului fost de 6,2. Astfel pentru modelul experimental s-au stabilit următoarele substraturi de plantare:
– Substratul 1 alcătuit din 50 % turbă + 25% mraniţă +25% rumeguş
– Substratul 2 alcătuit din 50% rumeguş de conifere+25% turbă +25%sol
– Substratul 3 alcătuit din 50 % turbă + 25% mraniţă +25% rumeguş+ 50 g sulf pulbere
Pe aceste 3 substraturi de plantare soiurile autohtone prezentate anterior au fost plantate la beneficiar în data de 7.04.2014 şi 10.04.2014 sub supravegherea atentă şi îndrumarea personalului furnizorului de servicii, personalul beneficiarului fiind instruit asupra verigilor tehnologice ale culturii afinului dar şi despre particularităţile de creştere şi fructificare ale acestei specii.
Determinări efectuate pe probele de sol ale beneficiarului
Pe probele de sol s-au determinat următorii parametri: umiditate, pH, conductivitate electrică, conţinut de N-mineral (N-NO2-, N-NO3-, N-NH4+), conţinut de fosfor disponibil P-PO43-şi conţinut de metale.
Determinarea pH-ului (reacţia solului)s-a făcut în suspensie apoasă (raport m:v, sol: apă 1:2,5) cu pH-metru cu electrod de sticlă.
Determinarea conţinutului de umiditate s-a efectuat gravimetric. Din proba medie de sol proaspăt, perfect omogenizată, s-au cântărit la balanţa analitică în cutii Petri tarate, aproximativ 10 g sol. Vasele cu sol au fost ţinute la etuvă la 105˚C până la greutate constantă (aproximativ 15h).
Determinarea conductivităţii electrice şi exprimarea conţinutului de săruri solubilemetoda constă în determinarea conductivităţii electrice (conductibilităţii electrice specifice) a extractului apos de sol (de regulă acelaşi extract utilizat pentru determinarea pH-ului), conductivitate determinată de ionii prezenţi în extract, şi estimarea conţinutului total de săruri solubile.
Determinarea conţinutului total de metale în probele de sol s-a efectuat utilizând un spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS, ELAN DRC-e, Perkin Elmer), după mineralizarea probelor în apă regală (3:1/v:v) (conform metodei Hoffmann, 1991), cu ajutorul digestorului cu microunde Anton Paar/ Perkin Elmer, Multiwave 3000.
Determinarea nutrienţilor din soluţia solului
Extracţia formelor minerale de azot (N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-) şi fosfor disponibil  (P-PO43-)
Pentru formele minerale de N s-au cântărit 20 g (sol proaspăt) din fiecare probă de sol şi au fost extrase cu 100 mL KCl 0,2 M şi  5g (sol proaspăt) cu 100 mL NaHCO3 0.5 M, pentru fosforul disponibil.  Extractul obţinut a fost filtrat prin filtre de fibră de sticlă Whatman cu diametru de 47 mm (GF/C, porozitate 0,45 µm)  şi apoi analizat colorimetric pentru N-NH4+, N-NO3-, N-NO2- şi P-PO43- utilizând un spectrofotometru UV/VIS CECIL Aquarius, CE 9500 – 9000.

 • Determinarea ionului amoniu din sol în extract de KCl

Azotul amoniacal sau ionul amoniu (N-NH4+) se determină din extractul obţinut conform descrierii de mai sus, utilizând o soluţie tampon obţinută din tartrat de sodiu şi potasiu şi citrat de sodiu, pentru a “lega” eventualii cationi care dau interferenţe. Drept catalizator se utilizează nitroprusiatul de sodiu iar ca agent oxidant dicloroizocianuratul de sodiu care ajută la formarea unui complex colorat în verde (reactivul de culoare).

  • Determinarea azotatului din sol în extract de KCl

Ionul azotat (N-NO3-) este forma cea mai stabilă a oxizilor de azot şi este extras din sol prin schimb ionic utilizând KCl. Cea mai răspândită metodă de determinare a acestui ion se bazează pe reacţia azotatului cu acidul sulfosalicilic utilizând hidroxid de sodiu  pentru a forma un complex colorat în galben.

  • Determinarea azotitului din sol în extract de KCl

Ionul azotit (N-NO2-) este extras cantitativ din sol prin schimb ionic utilizând KCl. Metoda cea mai des utilizată se bazează pe abilitatea azotatului de a reacţiona cu sulfanilamida în mediu acid rezultând o sare de diazoniu care cuplată cu N-(1-naftil) etilen-diamina hidroclorică formează un compus colorat în roz. Absorbanţa soluţiei colorate în roz se măsoară spectrofotometric la lungimea de undă de 540 nm. Limita de detecţie este de 0,002 mg/l.

  • Determinarea fosfatului din sol în extract de NaHCO3

Ionul fosfat (P-PO43-) este extras cantitativ din sol prin schimb ionic utilizând NaHCO3. Analiza se bazează pe reacţia dintre molibdatului de amoniu şi verdele de malachit (1:3) cu formarea fosfomolibdatului de amoniu care este apoi redus la un complex de culoare verde. Se pipetează apoi 1 mL din proba (respectiv din standardul diluat în acord cu domeniul de lucru al aparatului utilizat) în eprubete gradate de 10 mL peste care se pipetează 4 mL reactiv A+B. Măsurătorile se fac la lungimea de undă de 660 nm.

 

Rezultate obţinute în urma analizelor de sol efectuate
Parametri analizaţi pentru caracterizarea fizico-chimică a solului, au fost următorii: umiditate (U%),   conductivitatea electrică, formele de azot mineral (N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-) şi fosforul biodisponibil (P-PO43-). S-a constatat că umiditatea a avut valori scăzute în toate probele pe toată adâncimea de sol 0-70 cm. Conductivitatea electrică (EC) a încadrat solurile în categoria solurilor nesalinizate (0 – 2 mS/cm), cu efect neglijabil asupra plantelor. S-a observat o uşoară creştere a salinităţii în solul de pe adâncimea 0-10 cm, fără a prezenta însă efecte de vulnerabilitate asupra plantelor.
Solul a prezentat un conţinut în azot de < 40 μg/g. La aceste valori, pentru culturi intensive de legume, pomi fructiferi şi viţă de vie, nivelul de aprovizionare cu azot este scăzut În ce priveşte fosforul sub formă biodisponibilă, fa fost scăzut, până la foarte scăzut (a se vedea tabelul 1).

  Tabelul 1. Valori de interpretare a conținutului de fosfor mobil din sol (după metodologia I.C.P.A. * 1981)

 

Interval de conţinut în Pal *) µg/g s.us.

Asigurarea solului cu P pentru:

Culturi de câmp, pajişti naturale şi cultivate, plantaţii extensive de pomi şi vită de vie Legume cultivate în câmp, plantaţii intensive şi superintensive de pomi, pepiniere viticole şi pomicole, hamei
<8,0
8,1-18,0
18,1-36,0
36,1-72,0
72,1-108,0
108,1-144,0
>144,1
foarte slabă
slabă
mijlocie
bună
foarte bună
excesivă pentru unele plante
 

foarte slabă

slabă
mijlocie
bună
foarte bună

*) Pentru solurile cu pH H2O mai mare decât 6,41 valorile analitice se corectează cu un factor de corecţie (FC) obţinut cu ajutorul ecuației: FC = 1,3pH-0,11052 – 2,81

Alte elemente au avut o concentraţie ceva mai mare în probele de sol de la adâncimi inferioare, cum ar fi cazul Mn (>525μg/g ), (poate să se găsească în roci sau în unele soluri ca şi concentraţie de fond) ele nu au ajuns să se încadreze în domeniul excesiv sau toxic pentru vegetaţie.

                    Tabelul 2. Concentraţia elementelor în sol

Adâncimea de sol de pa care s-au recoltat probele de sol  (cm)

Elemente analizate (μg/g s.us.)

Magneziu Mangan Litiu Nichel Cupru Stronţiu Zinc Calciu
3-13 1617 177,7 3,789 18,14 25,46 21,06 114,5 54219
18-28 1413 441,3 3,242 30,37 39,00 33,10 139,6 58464
29-43 1562 592,0 3,262 33,16 33,72 21,76 168,6 61558
44-60 1448 477,0 2,504 22,61 22,01 20,77 108,8 56433
61-70 1140 477,3 2,504 20,16 21,50 24,69 106,2 46165

Având în vedere starea de aprovizionare a solului cu elemente chimice la plăntuţele in vârstă de până la 3 ani de la plantare recomandăm următoarea schemă de fertilizare pentru 165 zile, perioada de vegetaţie:

 

Tabel 3. Schemă de fertilizare pănă la intrarea plantaţiei pe rod

Momentul aplicării

Produsul

Dozaj

Număr de aplicări

Notă

De la dezmugurit până la intrarea in pârga a primelor fructe din inflorescenţă se aplică săptămânal Fertiplant 30-10-10 300 kg/ha
35 kg/săptămână

8

Produsele pot fi înlocuite cu produse cu compoziţie chimică similară
Se aplică săptămânal din prima săptămână a lunii mai până in a doua săptămână a lunii august Sulfat de amoniu 140 kg/ha
13 kg/săptămână

8

Se aplică săptămânal din prima săptămână a lunii mai până in a doua săptămână a lunii august Solinure 150 kg/ha
15kg/săptămână

10

Se aplică foliar din a treia săptămâna a lunii mai până la 20 iunie Agrocean 2l/ha
2ml soluție/l apă

4

Înainte ca plantele sa intre in repaus vegetativ 20 septembrie Phophit One 1l/ha
1ml/l apă

1

Tabel 4.  Schemă de fertilizare după intrarea plantaţiei pe rod

Momentul aplicării

Produsul

Dozaj

Număr de aplicări

Notă

De la dezmugurit până la sfârşitul înfloritului Fertiplant 20-10-20-1 140 kg/ha
35 kg/săptămână

4

Produsele pot fi înlocuite cu produse cu compoziţie chimică similară
Se aplică săptămânal din prima săptămână a lunii mai până in a doua săptămână a lunii august Trainer 8l/ha
1l/300l apă

8

Se aplică săptămânal din prima săptămână a lunii mai până in a doua săptămână a lunii august Solinure 150 kg/ha
15kg/săptămână

10

Se aplică săptămânal din prima săptămâna a lunii mai până in a doua săptămâna a lunii august Sulfat de amoniu 140 kg/ha
13 kg/săptămână

8

Se aplică foliar din a patra săptămâna a lunii mai şi a doua aplicare în a doua săptămâna a lunii iunie Agroxilato Fe 2l/ha
2,5ml soluție/l apă

2

Înainte ca plantele sa intre in repaus vegetativ 20 septembrie Phophit One 1l/ha
1ml/l apă

1

Tabel. 5. Tratamente fitosanitare recomandate la afin

Nr.

Fenofaza

Boli şi dăunători

Produse de protecţia plantelor
 recomandate

1.

Repaus vegetativ – Păduchele din San José,           ouă de afide, ouă de acarieni Toil conc. 0,5% +
Mospilan 20 SG conc. 0,02%

2.

La umflarea mugurilor -Antracnoza, cancere, cancerele mugurilor  şi lăstarilor

– Insecte defoliatoare
afide, acarieni (Rhagoletis pomonella Walsh; Conotrachelus nenuphar Herbst; Antonomus musculus Say; Scaphytopus magdalensis Prov.)

Alcupral 50 PU conc. 0,3% sau
Superchamp conc. 0,3%Mospilan 20 SG conc. 0,02% sau
Milbeknock  EC conc. 0,05%

3.

La înfrunzire – Pătări, antracnoză făinare,

 

– Afide, acarieni,

Champ 77 WG 0,3%
sau Thiovit Jet conc. 0,3%Mospilan 20 SG conc. 0,02% sau
Milbencknok EC conc. 0,05%

4.

La înălţarea inflorescenţelor – Pătări, antracnoza, făinare,

– Insecte polifage (Rhagoletis pomonella Walsh; Conotrachelus nenuphar Herbst; Antonomus musculus Say; Scaphytopus magdalensis Prov.), ş.a.

Captan 50 PU conc. 0,25% sau Kumulus conc. 0,3%
+ plus
Laser 240 SC conc. 0,06% sau *Altim Neem doza 2 l/ha

5.

La începutul înfloritului
(la avertizare)
-Putregaiul fructelor, pătări ale frunzelor, făinarea
– Insecte defoliatoare, (Rhagoletis pomonella Walsh; Conotrachelus nenuphar Herbst; Antonomus musculus Say; Scaphytopus magdalensis Prov.)ş.a.
Captan 50 PU conc. 0,25% sau Thiovit Jet conc. 0,3%
+ plus
Laser 240 SC conc. 0,06% sau Milbeknock EC conc. 0,05%

6.

La începutul
scuturării petalelor
– Putregaiul fructelor, pătarea albă a frunzelor,
– Cicada gheboasă, (Rhagoletis pomonella Walsh; Conotrachelus nenuphar Herbst; Antonomus musculus Say; Scaphytopus magdalensis Prov.)ş.a.
Teldor 500  SC conc. 0,1%
+ plus
Laser 240 SC conc. 0,06% sau *Altim Neem doza 2 l/ha

7.

La mărimea normală a fructelor
(la avertizare)
– Puregaiul fructelor, pătări ale frunzelor, făinarea. Captan 50 PU conc. 0,25% sau *Mimox doza. 2 l/ha

8.

După recoltarea fructelor
(la avertizare)
– Antracnoza ramurilor, cancerele mugurilor
Păduchele din San José
Captan 50 PU conc. 0,25% sau Alcupral conc. 0,3% ; Toil conc. 0,5% + Mospilan 20 SG conc. 0,02%

*  Atacurile de monilioza şi făinările sunt mai rare, apărând doar în primăverile umede
**Altim Neem si Mimox sunt extracte vegetale

REGULI DE APLICARE A TRATAMENTELOR

 1. Se vor citi instrucţiunile de pe etichetele aplicate pe ambalajul produselor.
 2. La nevoie se face un test de compatibilitate într-un vas de sticlă mai mic. Dacă precipită, produsele se aplică separat.
 3. După golire, ambalajele se clătesc de 3 ori, soluţia rezultată se pune rezervorul aparatului de stropit.
 4. După preparare, soluţia de stropit se aplică în aceeaşi zi, integral, pe tulpini şi foliaj, evitându-se scurgerea abundentă pe sol.
 5. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează.
 6. Ambalajul nu se refoloseşte se returnează la furnizor.

Beneficiarul a fost instruit asupra particularităților de creştere şi fructificare a afinului cu tufa înaltă. Cunoașterea particularităţilor de creştere şi rodire are o importanţă covârşitoare pentru aplicarea tăierilor în plantaţiile de afin. Astfel în plantaţia deja existentă, personalul beneficiarului a fost instruit asupra modului în care să realizeze tăierile de formare a tufei, după cum urmează: ramurile anuale care depăşesc 80-100 cm lungime se scurtează la 2 nivele: la 50-60 cm şi la 70-90 cm de la sol pentru a forma două etaje de fructificare. Creşterile laterale mai scurte de 20 cm nu se scurtează, ci se răresc, ele fiind cele care poartă rodul.

Tufă afin netăiată Tufă afin  tăiată

 

Tăieri de fructificare şi regenerare în plantaţiile de afin. În perioada de fructificare deplină, plantele se conduc sub formă de tufă liberă cu 5-6 tulpini multianuale pe care sunt inserate ramuri fructifere pe trei paliere de rodire: a) 40-60 cm de la sol; b) 61-120 cm şi c) 121-180 cm de la sol în funcţie de vigoarea soiului. La fiecare tufă se lasă să crească câte 1-2 lăstari din zona coletului pentru înlocuirea  tulpinilor bătrâne (de peste 10-15 ani). Scopul principal al tăierilor este de reglare a rodului şi de regenerare a plantei. De regulă, tulpinile care depăşesc 10-15 ani se taie în cep de la suprafaţa solului şi se lasă să crească tot atâtea tulpini din zona coletului pentru a obţine în final o plantă complet reînnoită. Se elimină tulpinile şi drajonii care cresc din zona centrală a tulpinii şi care sunt supranumerare. Pentru a obţine fructe de calitate superioară, se opresc tulpinile fructifere viguroase, lungi de 15 cm, crescute pe lemn în vârstă de 2 ani. Dacă tufa are o vigoare mică, se  fac scurtări puternice prin tăierea tulpinilor care au rodit în cepi de 2-3 muguri. În acest caz producţia se pierde pe 1-2 ani. Pentru a nu diminua recolta prin eliminarea tuturor tulpinilor, în fiecare an, înainte de pornirea în vegetaţie se execută tăieri de fructificare prin eliminarea a 1-2 tulpini slab productive (degarnisite şi îmbătrânite) din partea de sud a tufei, scurtarea tulpinilor de un an pentru formarea celor 3 paliere de fructificare, eliminarea zonelor apicale uscate şi cu formaţiuni de rod slabe, tulpinilor rupte şi a ramurilor supranumerar (drajoni şi tulpini fructifere).
Totodată având în vedere că în plantaţia deja existentă a beneficiarului au fost identificate atacuri  de Cicada afinului (Scaphytopus magdalensis Prov) i s-au indicat efectuarea tratamentelor de fitoprotecţie după cum urmează. La începutul lunii martie înainte, de pornirea în vegetaţie se aplică tratament pe bază de sulfat de cupru (soluţie albastră) Champion concentrație de 2 %. Înainte de înflorit se efectuează un tratament cu un produs pe bază de sulf: Thiovit Jet, Microthiol în doză de 0,3%;. Următoarele tratamente fitosanitare se vor aplica la nevoie conform tabelului 7.

Utilizarea polenizatorilor (albine, bondari) constituie factor major în creşterea  productivităţii afinului cu tufa înaltă. Sunt necesare 2-3 familii de albine sau 3-4 de bondari la suprafaţa de 1 ha, pentru a realiza o bună legare a fructelor pe ciorchine. Temperatura scăzută şi precipitaţiile abundente din timpul înfloritului pot influenţa în sens negativ producţia de afine. Receptivitatea stigmatului florii poate dura 5-8 zile. Pentru ca polenizarea să aibă loc sunt necesare cel puţin 3 zile consecutiv ca floarea să fie deschisă, în condiţii optime de temperatură şi umiditate. Când sunt prezente familii de albine sau bondari în vecinătatea plantaţiilor de afin, procentul de legare a florilor creşte de la 45 la 82%, iar proporţia de fructe ajunse la maturitate sporeşte de la 16 până la 63 %, mărimea fructelor creşte de la 9,5 mm la 11,9 mm, iar greutatea medie a 100 bace creşte de la 51 g la 92 g.