INFORMAŢII  UTILE

Titlu proiect: „Implementarea tehnologiei de cultivare a soiurilor autohtone de afin pe substraturi nutritive cu aport mic de turba”

Numărul alocat la înregistrarea on-line: PN-II-IN-CI-2013-1-0050

Perioada de derulare:  octombrie 2013-aprilie 2015;

Furnizor servicii: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti –Mărăcineni
Beneficiar proiectSC  ECO AGRISTART SRL

Autoritatea contractanta:UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR,  A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII
PROGRAM   INOVARE  Subprogram – Servicii suport pentru inovare „Cecuri de inovare`

Durata proiectului:  octombrie 2013-aprilie 2015;
Buget proiect: 50 000 lei

Lista de personal a proiectului:
– Ancu Irina (Director de Proiect – specialist in tehnologia de cultură a afinului cu tufa înaltă, ameliorator)
Coman Mihail (specialist ameliorarea plantelor pomicole)
Sumedrea Dorin Ioan (specialist in tehnologii pomicole)
Marin Florin Cristian (specialist in protecția plantelor)
Nicola Claudia (inginer chimist)
Sturzeanu Monica (biolog)

 

Date contact ale responsabilului de proiect: dr. ing. Ancu Irina
e-mail   office@icdp-pitesti.ro; irinaancu80@yahoo.com

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;