Schemă realizare
Anul Cod

faza

Denumire fază
2018 I Documentare, analiză, elaborare model experimental

1.1. Documentare în vederea stabilirii speciilor și parametrilor tehnologici în sistem ecologic abordați în cadrul proiectului

1.2. Stabilirea condițiilor pedoclimatice inițiale

1.3. Elaborare model experimental: alegerea speciilor care se vor studia în condiții de plantare pe terenuri degradate, în sistem ecologic

Raport de activitate faza I

2019 II Realizare model experimental

2.1. Experimentarea modelelor propuse

2.2. Evaluarea impactului variantelor experimentale aplicate

Raport de activitate faza II

2020 III Experimentarea modelelor propuse  în anul al 2-lea de studiu

3.1.Experimentarea și evaluarea aplicării variantelor experimentale în anul al 2-lea de studiu

3.2. Elaborarea de tehnologii ecologice pe terenurile agricole degradate

Raport de activitate faza III

2021 IV Experimentarea modelelor propuse în anul al 3-lea de studiu

4.1.Experimentarea și evaluarea aplicării variantelor experimentale în anul al 3-lea de studiu

4.2. Aplicarea tehnologiilor ecologice pe terenurile agricole degradate în anul al 2-lea

Raport de activitate faza IV

2022 V Verificarea reproductibilității indicatorilor biometrici

5.1.Experimentarea și evaluarea aplicării variantelor experimentale în anul al 3-lea de studiu

5.2. Aplicarea tehnologiilor ecologice pe terenurile agricole degradate în anul al 3-lea

5.3. Diseminarea rezultatelor științifice

Raport de activitate faza V