Rezultate

– stabilirea sortimentelor de specii pretabile pentru valorificarea terenurilor degradate;

– studii tehnico-economice privind posibilitatea de valorificare a terenurilor degradate;

– realizarea de tehnologii ecologice de cultivare a speciilor de arbuști fructiferi pe terenuri degradate.