Rezultate

– În urma studiilor efectuate în culturile comparative de concurs se va elabora lista cu soiurile/speciile care au întrunit maximul de însușiri agronomice și fiziologo-biochimice, pentru înmulțirea pe scara largă și extinderea lor în cultură, în zonele favorabile de climă și sol.

– Se vor organiza expoziții de fructe, cu fișe de degustare și apreciere a calităților organoleptice a fructelor, conferințe, sesiuni de referate în care se vor prezenta performanțele noilor soiuri/specii în zone climatice diferite.

 – Rezultatele valoroase ale proiectului vor fi prezentate şi la întruniri internationale în cadrul unor manifestări științifice. Se vor organiza expoziții de fructe, cu fișe de degustare și apreciere a calitaților organoleptice a fructelor, workshopuri, sipozioane, conferințe, sesiuni de referate în care se vor prezenta performanțele noilor soiuri în zone climatice diferite.

– Introducerea și promovarea speciilor/soiurilor străine care se dovedesc a fi performante în Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România editat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, Bucureşti.