Informații generale:

OBIECTIVUL GENERAL (cf. strategiei MADR) 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE

Obiectivul specific (cf. strategiei MADR) 3.1.3: Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice,  diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător 

Titlul proiectuluiCercetări privind comportarea unor specii precum aronia  (scorușul negru), goji, lonicera, kiwi, cornul, socul, măceșul, trandafirul pentru petale în condițiile climatice din țara noastră

Nr proiect: 3194/24.09.2018 (HG 792/2017)

Autoritatea contractantă: Academia de Științe Agricole ,,Gheorghe Ionescu-Șișești”

UCDI Executantă: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

Durata proiectului: 59 luni – 02.2018 –12.2022

Bugetul proiectului: 4.905.000 lei

Date de contact director de proiect:
Dr. biolog Monica STURZEANU

e-mail: msturzeanu@icdp.ro

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477