Schemă realizare
Anul Cod fază  Denumire faza
2018 1 Elaborarea modelului experimental: documentare și analiză privind metodele de stabilire a favorabilității climatice și pedologice a noilor speciilor pomicole (goji (Lycium barbarum L. și chinense Mill.), kiwi (Actinidia arguta și kolomikta), banana nordului (Asimina triloba (L.) Dunal), kaki (Diospyros kaki L.), curmalul chinezesc (Zyzyphus jujuba), smochinul (Ficus carica L.) și moșmonul (Mespilus germanica L.)) și realizarea unei baze de date suport. Centralizarea bazelor de date biologice, pedologice și climatice din țară și de peste hotare.
2019 2 Aplicarea modelelor experimentale; prelucrarea bazelor de date multianuale privind resursele pedoclimatice ale României și stabilirea impactului acestora asupra creșterii și fructificării speciilor pomicole. Experimentarea modelului, realizare cartogramelor pilot de favorabilitate climatică, ținând cont de tendințele prezente și prognozate de evoluție a factorilor de mediu.
2020 3 Aplicarea modelelor experimentale; prelucrarea bazelor de date multianuale privind resursele pedoclimatice ale României și stabilirea impactului acestora asupra creșterii și fructificării speciilor pomicole. Experimentarea modelului, realizare cartogramelor pilot de favorabilitate pedologică, ținând cont de tendințele prezente și prognozate de evoluție a factorilor de mediu.
2021 4 Aplicarea modelelor experimentale; prelucrarea bazelor de date multianuale privind resursele pedoclimatice ale României și stabilirea impactului acestora asupra creșterii și fructificării speciilor pomicole. Experimentarea modelului, realizare cartogramelor pilot de favorabilitate climatică, pedologică și combinată, ținând cont de tendințele prezente și prognozate de evoluție a factorilor de mediu. Diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole și lucrări științifice.
2022 5 Întocmirea cartogramelor tematice pentru cele 7 specii pomicole. Experimentare model – recomandări varietăți, soiuri, clone și portaltoi pe principalele areale pomicole. Demonstrarea funcționalității și utilității zonării. Diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole și lucrări științifice.