Rezultate

– Ghid de alegere a terenurilor favorabile culturii celor 7 specii zonate;

– Studiu privind testarea în condițiile din România, a varietăților, soiurilor, clonelor celor 7 specii pomicole, care prezintă însușiri de adaptabilitate la factorii de stres climatici, pedologici și biocenotici locali, actuali și previzibili.