Informații generale:

OBIECTIVUL GENERAL (cf. strategiei MADR) 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE.

 Obiectivul specific (cf. strategiei MADR) 3.1.1. Conservarea și gestionarea biodiversității horticole pentru generațiile viitoare; 3.1.2. Ameliorarea speciilor horticole în vederea creșterii siguranței și securității alimentare; 3.1.2.3  Zonarea şi microzonarea soiurilor şi portaltoilor pomicoli

 Titlul proiectuluiAnaliza pretabilității cultivării pe teritoriul României a speciilor de goji, kiwi, banana nordului, kaki, curmalul chinezesc, smochin, moșmon  și ariile de pretabilitate, soiuri si tehnologii de cultură recomandate

Nr proiect: 3196/24.09.2018 (HG 792/2017)

Autoritatea contractantă: Academia de Științe Agricole ,,Gheorghe Ionescu-Șișești”

UCDI Executantă: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

Durata proiectului: 59 luni: 02.2018 –12.2022

Bugetul proiectului: 4.155.000 lei

Date de contact director de proiect:
Dr. ing. Emil CHIȚU

e-mail: echitu@icdp.ro

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477