Scopul și obiectivele proiectului:

Scopul proiectului: Conservarea, evaluarea și utilizarea resurselor genetice pomicole (soiuri și portaltoi) pentru ameliorarea durabilă

Obiectivele proiectului:

  1. Menținerea și întreținerea colecțiilor pomicole
  2. Inventarierea și caracterizarea fenotipică / genotipică a celor mai valoroase genotipuri sub aspectul calității fructului și comportării la atacul bolilor specifice
  3. Screening-ul unor gene de rezistență în populații hibride cu grad diferit de polimorfism
  4. Lărgirea bazei de selecția prin crearea de noi populații hibride utilizabile în programele viitoare de ameliorare
  5. Optimizarea sortimentului pomicol românesc (soiuri și portaltoi) și promovarea unei pomiculturi cu impact favorabil asupra mediului înconjurător