Informaţii utile

OBIECTIVUL GENERAL (cf. strategiei MADR) 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE.

Obiectivul specific (cf. strategiei MADR) 3.1.1. Conservarea și gestionarea biodiversității horticole pentru generațiile viitoare; 3.1.2. Ameliorarea speciilor horticole în vederea creșterii siguranței și securității alimentare

Titlul proiectului: Resurse genetice și ameliorarea soiurilor și portaltoilor pomicoli

Nr. proiect: 3195/24.09.2018 (HG 792/2017)

Autoritatea contractantă: Academia de Științe Agricole ,,Gheorghe Ionescu-Șișești”

UCDI Executantă: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

Durata proiectului: 59 luni – 02.2018 –12.2022

Bugetul proiectului: 10.208.773 lei

Date de contact director de proiect:
Dr. biolog Mădălina MILITARU

e-mail: mmilitaru@icdp.ro

Tel: +40-248-278066
Fax: +40-248-278477