Activitati

Faza I: Documentarea și realizarea unor  baze de date suport utile unor practici pomicole durabile
Termen raportare: 31.10.2023

Faza II: Realizarea și experimentarea modelelor experimentale  propuse
Termen raportare: 30.08.2024

Faza III: Evaluarea impactului aplicării variantelor experimentale privind optimizarea secvențelor tehnologice cu scopul asigurării biodiversității și diminuării inputurilor externe
Termen raportare: 31.08.2025

Faza IV: Validarea și demonstrarea funcționalității  modelului propus în loturi demonstrative
Termen raportare: 30.06.2026