Rezumat

Proiectul vine în sprijinul ecoschemelor privind înierbarea între rândurile din plantațiile pomicole, inclusiv din sectorul pepinieristic, oferind soluții viabile fermierilor activi, care practică o pomicultură modernă, dar în același timp, prietenoasă cu mediul.

Obiectivul general al proiectului vizează realizarea unui ecosistem pomicol sustenabil, prin identificarea și introducerea în plantațiile pomicole a unor specii benefice (benzi florale, plante acoperitoare, plante sanitar și acompaniatoare), precum și a elementelor tehnologice care permit crearea acestui ecosistem.

In contextul actual al extinderii plantațiilor pomicole pe întreg teritoriul țării, din zona de deal până la câmpie, utilizarea intensivă și dominată de monoculturi cu o durată de exploatare de peste 12 ani, utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor pomicole cu impact nefavorabil asupra mediului înconjurător, se impune îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și protejarea mediului, prin găsirea de soluţii alternative de minimizare a factorilor de presiune cu efecte negative asupra biodiversității cum ar fi mecanizarea și intensivizarea pomiculturii prin creșterea numărului de pomi la unitatea de suprafață, reducerea distanței dintre rânduri și pomi pe rând, implementarea sistemelor moderne de cultură, etc.