Obiective

– Conservarea, sporirea și protecția diversității speciilor (floră și faună utilă) în  plantațiile pomicole;
– Eficientizarea programelor de combatere a bolilor și dăunătorilor prin atragerea unor varietății de specii benefice culturilor pomicole;
– Protecția durabilă și eficientă a mediului înconjurător;
– Imbunătățirea structurii solului, prevenirea eroziunii, reducerea pierderilor de apă prin evaporare;
– Identificarea practicilor pomicole durabile cu scopul îmbunătățirii serviciilor ecosistemice.