Denumirea proiectului:  Modernizare şi retehnologizare laborator de înmulţire, virologie – culturi de ţesuturi la speciile pomicole

Acronim: MRLVCT

Director de proiect: Dr. ing. Valentina Isac, Laboratorul de Inmultire Virologie – Culturi de Ţesuturi, Tel / fax: 0248/278066; 0248/27847, E – mail: office@icdp-pitesti.roicpp.mar@gmail.com; v_isac2002@yahoo.com.

Programul de cercetare: Capacităţi din Planul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 (PN II);  http://capacitati.mct.ro/

 

Categoria de proiect: CAPACITATI, Modulul I

Finanţare:  Bugetul de stat

Autoritatea Contractantă: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), cu sediul în Bucureşti, strada Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362, telefon / fax: (021).318.30.67, http://www.mct.ro

Beneficiar:    Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură
Adresa:  Piteşti, Mărăcineni, strada Mărului, nr. 402, judeţul Argeş, codul poştal 117450
Tel / fax: 0248/278066; 0248/278477
E – mail: office@icdp-pitesti.ro; https://www.icdp.ro
Director General: Dr. ing. Coman Mihail

Contract de finanţare: 101 / 14. 09. 2007

Durata proiectului:  24 luni

Data începerii:  14.09.2007

Data finalizării: 31.08. 2009

Buget:
Valoarea contractului este de 1 328 000 lei, reprezentând suma totală alocată proiectului de la buget, din care pentru anul bugetar:
2007 :   100 000  lei;
2008 : 1 000 000 lei;
2009 :    228 000 lei.

 

Condiţii de acces sunt stabilite prin negociere directa intre parti, in conditiile legii.