ETAPE/ACTIVITĂŢI DERULATE IN CADRUL PROIECTULUI

Etapa I – PREGĂTIRE  ŞI AMENAJARE LABORATOR
Etapa II – EXECUŢIE AMENAJARE LABORATOR CULTURI DE ŢESUTURI
Etapa III EXECUŢIE AMENAJARE LABORATOR VIROLOGIE
Etapa IV MODERNIZARE SI AMENAJARE SERE

 

Etapa I – PREGĂTIRE  ŞI AMENAJARE LABORATOR:
Activităţi:      Studii privind lucrările de amenajare spaţiu;
Elaborare documentaţii de licitaţii;
Amenajare spaţiu interior;
Deschiderea pagina WEB in limba română şi engleză.

Etapa II – EXECUŢIE AMENAJARE LABORATOR CULTURI DE ŢESUTURI:
Activităţi:      Amenajare spaţiu interior;
Achiziţionare echipamente şi aparatură pentru cercetări privind cultura in vitro;
Achiziţionare mobilier de laborator culturi de ţesuturi;
Retehnologizare cameră de creştere culturi in vitro.
Echipamente:  Hote Bio Activa Aquaria; Hotă Flow Activa HF Aquaria; Bidistilator Fistreem Cyclon WSC 004;  Etuvă  FD, Binder 53 şi 115;  Frigider Sanyo MPR 513 R;  Agitator magnetic Magnetmix TMA 2071;  Plită electrică Schot SLK 2; Agitator magnetic cu încălzire Hei-tech; Balanţă tehnică Kern PLJ 2100-2M; Balanţă electronica Kern ABJ 220-4M;  Ph metru 330i; Autoclav vertical Raypa AES 75;  Microscoape Stereo  Zoom MSZ 5400;  Barnstead Easy pure RoDi D13321; Glass Bead Sterilizer GRM5-1460.

Etapa III EXECUŢIE AMENAJARE LABORATOR VIROLOGIE:
Activităţi:       Reamenajare, recompartimentare laborator de analize serologice şi moleculare; 
Dotare cu calculatoare si echipamente periferice;
Completare cu echipamente şi aparatura pentru aplicarea  analizelor moleculare în testarea virotică;
Dotare cu mobilier şi birotică;
Retehnologizare cameră de termoterapie pentru eliminarea virusurilor.
Echipamente:  Hotă PCR Mini Flow Activa;  Ultra Low Temperature Freezer Sanyo MDF; Maşină pentru gheaţă Ziegra, ZBE 70-35;  Distilator Fistreem Cyclon;  Spălător de plăci Tecan Hydro Flex Platform;  Centrifugă Hettich Micro 220;  Stereo Microscop STEMI 2000 cu cameră foto.

 

Etapa IV MODERNIZARE SI AMENAJARE SERE:
Activităţi:      Reabilitare sere, instalaţii de alimentare apa, caldura, umbrire, irigare, ceaţă artificială;
Auditul proiectului şi recepţia echipamentelor puse în funcţiune, de către auditorii desemnaţi de ANCS.