SERVICII ŞTIINŢIFICO-TEHNICE OFERITE

Structura laboratoarelor a crescut şi a fost reorganizată astfel încât acoperă atât activităţi de cercetare cît şi de formare în domeniul culturilor de ţesuturi vegetale in vitro şi în domeniul virologiei la plantele pomicole.

1. Servicii de cercetare ştiinţifică şi  documentară, tehnologii şi soluţii tehnice în domeniul culturilor de ţesuturi vegetale in vitro pentru:

● elaborarea şi/sau perfecţionarea protocoalelor privind tehnicile de micropropagare a speciilor pomicole de interes economic;
● introducerea în condiţii de cultură in vitro a cît mai multor varietăţi şi soiuri selecţionate din specii pomicole importante;
● optimizarea pe fiecare soi a procesului de multiplicare;
● dezvoltarea de sisteme in vitro pentru eradicarea bolilor virale importante în producerea de material săditor certificat;
● multiplicare rapidă a speciilor şi soiurilor pomicole şi dendrologice;
● stabilirea metodelor eficiente pentru conservarea pe termen lung şi mediu a celulelor şi ţesuturilor vegetale;
● dezvoltarea tehnicilor care sprijină ameliorarea soiurilor, cum ar fi obţinerea, selecţia sau inducerea variaţiei genetice pentru obţinerea de genotipuri valoroase la plantele pomicole.

2. Servicii de cercetare ştiinţifică şi  documentară, tehnologii şi soluţii tehnice în domeniul virologiei la plantele pomicole pentru:

● detectarea şi identificarea de bolilor virale noi la speciile pomicole;
● aplicarea în studiul virusurilor a tehnicilor serologice şi moleculare noi;
● diagnosticarea rapidă a stării de sănătate din punct de vedere viral;
● studii privind eliberaraea plantelor de virusuri prin aplicarea termoterapiei.

3. Diseminarea informaţiilor la manifestării ştiintifice şi prin reviste de specialitate

4. Alte servicii:

● producerea materialului de înmulţire pomicol din categoriile superioare ”prebază” şi  ”bază;
● control al statutului sanitar al plantelor în timpul propagării şi chiar a activităţilor de pepinieră;
● conservarea germoplasmelor la unele specii pomicole
● expertiză ştiinţifică şi tehnică în domeniu;
● informare tehnologică a agenţilor economici care se doresc competitivi pe piaţa producerii de material săditor certificat;
● identificarea infecţiilor virale la cerea cultivatorilor în câmpurile de producţie.