Informaţii utile

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură, Pitești, Mărăcineni, cu sediul în Com. Mărăcineni, jud. Argeş, Str. Mărului, nr. 402, cod poştal 117450, Tel. 0248 – 278 519, Fax 0248 – 278 477, E-mail: office@icdp-pitesti.ro, derulează începand cu data de 12.03.2014, proiectul cu titlul: „Dezvoltarea infrastructurii ICDP Piteşti – Mărăcineni pentru întărirea capacităţii de cercetare pre şi post recoltă în domeniul pomiculturii durabile”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de Finanţare nr. 628 / 11.03.2014 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).
Valoarea totala a proiectului este de 11.050.299 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.673.400 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 1.326.600 lei din bugetul naţional.
Locaţia: Regiunea Sud-Muntenia, Jud. Argeş, Comuna Mărăcineni.
Contract: 628 / 11.03.2014
Număr de înregistrare proiect / Cod SMIS: 1833 / 48757
Durata proiectului: 17 luni (până la 11 August 2015)
Obiectivul principal al proiectului este: Dezvoltarea infrastructurii I.C.D.P. Piteşti – Mărăcineni pentru întărirea capacităţii de cercetare pre şi post-recoltă în domeniul pomiculturii durabile, într-un interval de maxim 17 luni.
Date de Contact:
Dorin Sumedrea
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură, Pitești, Mărăcineni, Com. Mărăcineni, jud. Argeş, Str. Mărului, nr. 402, cod poştal 117450, Tel. 0248 – 278 519, Fax 0248 – 278 477, E-mail: office@icdp-pitesti.ro, www.icdp.ro