ASAS 6

Degradarea terenurilor reprezintă un efect cumulat al acțiunii factorilor naturali și antropici asupra pământului și implică o varietate de procese, care includ: eroziunea solului, ravenația, alunecările de teren, compactizarea, salinizarea, lateritizarea, distrugerea materiei organice din substrat și a rezervelor de nutrienți din plante, acidificarea, incendierea și carbonizarea faunei din sol ...

ASAS 5

Arbuştii fructiferi reprezintă o categorie aparte de specii pomicole, acestea sunt cele care furnizează omului substanțe biologic active cu efect nutraceutic. Se spune, pe drept cuvânt, că „oamenii trăiesc prin plante”. Plantele de arbuşti fructiferi au pe lângă rolul nutritiv, reprezentat îndeosebi de fructe, şi unul fitoterapeutic prin bogăţia de ...

ASAS 4

Cunoașterea gradului de favorabilitate al factorilor climatici și pedologici în cazul unei specii pomicole constituie o etapă importantă în identificarea potențialelor specii pomicole noi dintr-un anumit bazin pomicol. În modelul de favorabilitate pe care îl vom aplica în acest proiect, au fost incluși doar cei mai importanți factori climatici (suma ...

ASAS 3

Începând cu 1 ianuarie 2017, în pomicultura României, se aplică noi reglementări: - Ordinul nr. 784/2016, privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de ...

ASAS 2

Proiectul va investiga întregul sistem sol-plantă-atmosferă (SPAC) prin înregistrarea continuă cu data-loggere sau alte dispozitive, a unor variabile SPAC, cum ar fi: potențialul de apă al solului și conținutul de apă, micro-oscilațiile orare ale diametrului trunchiului pomilor și fructelor, temperatura de la nivelul frunzei (CWSI), conductanța stomatală, presiunea de turgescență ...

ASAS 1

În pomicultură, conservarea genetică presupune păstrarea întregului fond de plante, pomi şi arbuşti fructiferi, de la formele sălbatice până la cele ameliorate, atât sub aspectul viabilităţii, cât şi al integrităţii lor genetice. Rolul primordial dublu al pomilor fructiferi (hrană şi oxigen) în existenţa vieţii, cât şi pericolul iminent al pierderii ...