Zonarea speciilor pomicole


Tehnologii pomicole si modele de limitare a impactului negativ al …


Tehnologii agricole inovative


Soiuri de pomi și arbuști fructiferi admise la înmulțire în România în 2018


Pomi, arbuști fructiferi, căpșun -ghid tehnic și economic


Modele de estimare a favorabilității climatice


Materialul de inmultire pomicol – studiul de caz capsunul


Irigarea pomilor si arbustilor fructiferi


Impactul schimbărilor climatice la cultura piersicului și a arbuștilor fructiferi


Ghid Zonare Arges


Ghid privind patogeni cu importanța economică pentru materialul săditor pomicol


Detectia, epidemiologia si prevenirea bolilor virotice la speciile pomicole

Bolile și dăunătorii nuciferelor

Bolile și dăunătorii căpșunului și arbuștilor fructiferi