Istoric

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, Argeş a fost înfiinţat în anul 1967 sub conducerea acad. prof. T. Bordeianu (m. 1969). Primul sediu a fost în comuna Miceşti, în actuala clădire funcţionând din 1971.

După 10 ani de activitate, în 1977, Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură a fost transformat în „Trustul de Cercetare, Proiectare, Inginerie Tehnologică şi Producţie Pomicolă” cu sediul tot la Piteşti – Mărăcineni, iar numărul staţiunilor pomicole a crescut la 26. În această formă s-a reuşit o coordonare integrată a întregii activităţi din pomicultura românească prin sectoarele de bază ale acestei noi unităţi: cercetare, proiectare, producţie şi dezvoltare.

Sub această formă, Trustul a funcţionat până în anul 1979 când la Piteşti – Mărăcineni au rămas preocupările de cercetare şi proiectare în cadrul Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură. După anul 1990, la Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură s-a desfăşurat, în principal numai activitatea de cercetare şi îndrumarea acestei activităţi în cadrul celor 7 staţiuni pomicole care au mai rămas.

Cercetare

Activitatea ştiintifică a institutului se desfăşoară în 4 laboratoare

Dezvoltare

Activitatea se desfășoară în 3 ferme pilot cu diverse soiuri

Publicații

FRUIT GROWING RESEARCH is defined as an open access journal that uses a funding model that does not charge readers or their institutions for access.

Produse și servicii

Oferim servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică, proiectare/avizare pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole …

PESTE

0

DE PROIECTE

PESTE

0

DE SOIURI

DE PESTE

0

ANI

Ultimele proiecte

Cele mai recente proiecte de cercetare din cadrul Institutului:

No posts found.
Vezi toate proiectele

Nu ezita să ne contactezi

Contact