Informaţii utile

Organizaţiile partenere în proiect:

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni – ICDP Piteşti Mărăcineni – Coordonatorul proiectului

Administratia Nationala de Meteorologie Bucureşti – Partener 1

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa – Partener 2

S.C. SIAT S.A. Bucureşti – Partener 3

Instituţia coordonatoare – date de contact:

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI, MARACINENI

Adresă: Str. Marului, Maracineni, jud. Arges, cod 117450, CP 73
Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;
E-mail: office@icdp-pitesti.ro;
Web: https://www.icdp.ro

Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe

Durata proiectului: 14.09.2007 – 15.09.2010

Datele de contact ale directorului de proiect: Dr. ing. Chiţu Emil
Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;
E-mail: office@icdp-pitesti.ro, emilchitu@gmail.com