Descrierea serviciului

Proiectul a avut drept scop, elaborarea unei tehnologii inovative de combatere integrată a agenților de dăunare în livezile superintensive de cireș, adaptată la condițiile pedoclimatice și tehnologice ale beneficiarului proiectului, vizând obținerea de fructe de calitate superioară, cu diminuarea imputurilor chimice. Pe baza analizei particularităților eco-pedoclimatice ale exploatației, a dinamicii condițiilor meteo înregistrate pe parcursul anului 2017, precum și a sondajelor efectuate în teren și colectării probelor biologice, s-a realizat o analiză a riscului fitosanitar în plantația beneficiarului și s-a elaborat tehnologia inovativă de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor la specia cireș. În tehnologie s-a urmărit introducerea unor secvențe tehnologice ecologice: metoda ”Atract and Kill” pentru combaterea dăunătorului Rhagoletis cerasi, precum și utilizarea de biofungicide împotriva agenților patogeni specifici.