Necesitatea proiectului

În contextul schimbărilor climatice, și în țara noastră, gama de patogeni și dăunători este într-o continuă dinamică, creșterea temperaturilor având ca efect modificări în biologia acestora. Astfel, în ultimii ani, atacul dăunătorilor în pomicultură a fost deosebit de virulent, obligând pomicultorii români sa aplice tratamente suplimentare, care nu în toate cazurile s-au dovedit a fi eficiente și, în plus prezintă o serie de neajunsuri, cum ar fi: toxicitate ridicată pentru om și mediul înconjurător, distrugerea faunei folositoare, reziduuri toxice în fructe, apariția fenomenului de rezistență, etc.
În ultimii ani, eforturile specialiștilor s-au concentrat pentru transformarea tehnologiilor de fitoprotecție în activități foarte precise, prietenoase cu mediul, folosind cele mai noi instrumente de monitorizare, produse agrochimice inovative (molecule noi, produse feromonale, extracte vegetale, adjuvanți, etc.) precum și cele mai bune tehnici de aplicare, pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului și de a obține fructe curate, de cea mai bună calitate, potrivit exigențelor consumatorilor.
Proiectul, are drept scop, elaborarea unei tehnologii inovative de combatere integrată a agenților de dăunare în livezile superintensive de cireș, adaptată la condițiile pedoclimatice și tehnologice ale beneficiarului proiectului, vizând obținerea de fructe de calitate superioară, cu diminuarea imputurilor chimice.