Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea secvenței tehnologice de înmulțire prin butășire în verde a portaltoiului vegetativ de prun Mirodad 1 și implementarea ei la agentul economic SC Fructex SRL care dispune de infrastuctura utilă.
Obiectivele specifice ale proiectului, sunt:
– creșterea randamentului la înmulțire peste 70% (cât era în momentul omologării) folosind alte tipuri de substrat, lungimi diferite ale lăstarilor și perioade diferite de butășire;
-obținerea butașilor înrădăcinați în varianta containerizată (la alveole) pentru creșterea producției de butași înrădăcinați pe unitatea de suprafață, ceea ce va constitui partea inovativă a proiectului.