Informaţii utile

Titlul proiect: Secvențe tehnologice de înmulțire a unui portaltoi vegetative de prun recent omologat în România, cu impact major în creșterea calității materialului săditor  
Contract nr. 134 CI/2017
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0718
Autoritatea contractantă:
UNITATEA   EXECUTIVĂ   PENTRU   FINANŢAREA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR,  A  CERCETĂRII,  DEZVOLTĂRII  ŞI  INOVĂRII
SUBPROGRAMUL 2.1Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Instrument de finanțare – „Cecuri de inovare

Beneficiar:
FUCTEX BACAU SRL
Furnizor de servicii:
INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI-MĂRĂCINENI

Durata proiectului: 6 luni – 27.09.2017-26.03.2018

Bugetul proiectului: 50.000 lei

Date de contact ale responsabilului  de proiect:
Dr. biolog Nicolae Silvia

e-mail: office@icdp-pitesti.ro ; silvia_eu2001@yahoo.com
Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro