Informaţii utile

Proiect Raspberry – Contract 107CI/ 25.07.2017
Programul 2.1.- Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare, Cecuri de inovare

Titlu proiect: „ Implementarea tehnologiei de înmulțire a zmeurului prin butași de rădăcină, în vederea exploatării eficiente a plantațiilor mamă(Implementation of the raspberry propagation technology from root cuttings,  for  efficient exploitation of mother plants nuclear stock)
Numărul alocat la înregistrarea on-line: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0441

Perioada de derulare:  iulie 2017- decembrie 2018;

Furnizor servicii: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti –Mărăcineni
Beneficiar proiect STRONGBERRY SRL

Autoritatea contractanta:UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR,  A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII
PROGRAM   INOVARE  Subprogram – Servicii suport pentru inovare „Cecuri de inovare`

Durata proiectului:  iulie 2017- decembrie 2018;
Buget proiect: 50 000 lei

Lista de personal a proiectului:
Ancu Dumitrică Irina (Director de Proiect – specialist in tehnologia de cultură a zmeurului, ameliorator arbusti fructiferi)
Coman Mihail (specialist ameliorarea plantelor pomicole)
Sumedrea Dorin Ioan (specialist in tehnologii pomicole)
Isac Valentina (specialist in tehnologia de inmultire in vitro)
Nicola Claudia (inginer chimist)
Sturzeanu Monica (biolog)

 

Date contact ale responsabilului de proiect: dr.ing. Ancu Dumitrică Irina
e-mail   office@icdp-pitesti.ro; irinaancu80@yahoo.com
Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;