Necesitatea proiectului:

Eficientizarea producerii materialului săditor, reprezintă o necesitate obiectivă datorită importanţei acordate acestui sector în stabilitatea producțiilor pomicole. În acest context proiectul urmărește producerea și menținerea materialului pomicol sănătos din punct de vedere viral prin măsuri preventive și de control cu scopul de a înlătura cauzele care se soldează cu pierderi.