Informaţii utile

Titlul proiectului: Sistem integrat de prevenire și control a pierderilor produse de bolile virale în pepiniere și plantații tinere pomicole

Furnizor de servicii:
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI MĂRĂCINENI

Beneficiar:
SC PRISMA MOLDOVA SRL

Autoritatea contractantă:
UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII
PROGRAM INOVARESubprogram – Servicii suport pentru inovare „Cecuri de inovare„

Durata proiectului:
20.12.2012 – 20.06.2013

Bugetul proiectului:
50.000 lei

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro

Date de contact ale responsabilului de proiect:
Dr. ing. Catiţa Plopa
e-mail: office@icdp-pitesti.ro
catitasarpe@hotmail.com
Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;