Rezumat

Începând cu 1 ianuarie 2017, în pomicultura României, se aplică noi reglementări:
– Ordinul nr. 784/2016, privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE;
– Ordinul nr. 772/2016, privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe;
– Ordinul nr. 884/2016, privind înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe;
Aceste condiții armonizate la nivel comunitar asigură beneficiarilor, achiziționarea unui material de înmulțire și plantare fructifer garantat din punct de vedere al autenticității, sănătății, calității, etichetat, sigilat și ambalat conform cerințelor, produs și comercializat numai de unități pepinieristice autorizate (furnizori) și inspectate de un organism oficial competent aflat în subordinea MADR.
Proiectul propus, vine să completeze programe complexe care nu pot fi derulate decât în instituții de cercetare cu bază materială și umană adecvată și care au competența să asigure pe lângă cerințele enumerate mai sus și menținerea materialului de înmulțire pomicol, multiplicarea și reînnoirea plantelor mamă, îndeplinirea cerințelor pentru înregistrarea soiurilor.