Informații generale

OBIECTIVUL GENERAL (cf.strategiei MADR) 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE,  PRACTICI,  PROCESE ȘI TEHNOLOGII  INTEGRATE PRODUCȚIEI  HORTICOLE.

Obiectivul specific (cf.strategiei MADR) 3.1.6. Menținerea materialului de înmulțire horticol (categoriile prebază/material inițial de înmulțire, bază și certificat). Tehnologii de înmulțire a materialului de plantare horticol prin macro și micropropagare; 3.1.6.2. Dezvoltarea cercetărilor de virologie și a procedurilor de testare serologică și moleculară la categoriile biologice superioare.

Titlul proiectuluiProducerea materialului de înmulțire fructifer pentru perioada 2017-2021, conform Ordinelor MADR nr. 784/2016, 772/2016 și 884/2016.

Nr. proiect: 3198/24.09.2018 (HG 792/2017)

Autoritatea contractantă: Academia de Științe Agricole ,,Gheorghe Ionescu-Șișești”

UCDI Executantă: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

Durata proiectului: 59 luni – 02.2018 –12.2022

Bugetul proiectului: 9.913.500 lei

Date de contact director de proiect:
Dr. ing. Catița PLOPA
e-mail: cplopa@icdp.ro

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477