Rezumat

Proiectul va investiga întregul sistem sol-plantă-atmosferă (SPAC) prin înregistrarea continuă cu data-loggere sau alte dispozitive, a unor variabile SPAC, cum ar fi: potențialul de apă al solului și conținutul de apă, micro-oscilațiile orare ale diametrului trunchiului pomilor și fructelor, temperatura de la nivelul frunzei (CWSI), conductanța stomatală, presiunea de turgescență foliară, fluxul de sevă prin plantă, fluorescența clorofilei, care pot diagnostica foarte devreme stresul de apă din cultură, transpirația și fotosinteza în flux continuu. Această nouă abordare va fi completată de prelucrarea statistică a datelor experimentale obținute (programul SPSS 14.0), precum și de recomandarea de soluții tehnologice practice de monitorizare a aplicării udărilor.

Cercetările întreprinse se vor caracteriza prin: diagnosticarea timpurie a stresului hidric din sol și plantă, atât ca deficit cât și ca exces temporar; alegerea celor mai sensibile organe ale plantei pentru determinarea stresului hidric; posibilitatea de a monitoriza caracteristicile specifice ale pomilor referitoare la apă cu ajutorul aparaturii specifice de înregistrare a datelor și transmiterea acestora în timp util; posibilitatea ca sistemul de monitorizare să comande automat aplicarea udărilor, fără intervenția unui operator.

Obiectivul este unul comun multor programe avansate tehnologic din străinătate întrucât studiază elaborarea unor secvențe tehnologice privind managementul irigării bazate pe o abordare multisenzorială și pe diagnosticarea rapidă a stresului hidric din sol și din plantă.