Informaţii utile

OBIECTIVUL GENERAL (cf. strategiei MADR) 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE.

Obiectivul specific (cf. strategiei MADR) 3.1.3  Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice,  diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător; 3.1.3.1.Tehnologii modernizate în scopul creșterii competitivității tehnico-economice în pomicultură

Titlul proiectului: Tehnologii pomicole noi cu impact favorabil asupra mediului și dezvoltării rurale 

Nr. proiect: 3193/24.09.2018 (HG 792/2017)

Autoritatea contractantă: Academia de Științe Agricole ,,Gheorghe Ionescu-Șișești”

UCDI Executantă: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni

Durata proiectului: 59 luni – 02.2018 –12.2022

Bugetul proiectului: 8.669.750 lei

Date de contact director de proiect:
Dr. ing. Mirela Florina CĂLINESCU

e-mail: mcalinescu@icdp.ro

Tel:+40-248-278066
Fax: +40-248-278477