Informații generale

Titlul proiectului: ADER 7.3.10.:Cercetări privind utilizarea composturilor obținute din nămoluri rezultate din prelucrarea apelor uzate menajere ca fertilizant în pomicultură cu respectarea Acquis-ului de mediu

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

 

Parteneri:

P1: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare București – INMA București

P2: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Mediului București – INCDPM București

P3: Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti – ICDPP București

P4: Stațiunea de Cercetare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni  – SCDCPN Dăbuleni

 

Durata proiectului: 36 luni

Buget: 1.500.000 lei

Link-uri de interes:https://www.icdp.ro

 

Date de contact:

Director de proiect:

Dr. ing. Claudia Nicola

e-mail: office@icdp-pitesti.ro, cnicola@icdp.ro

Tel: +40-248-278519; Fax: +40-248-278477