Obiective

Obiectiv general:Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole

– Reţea tehnologică integrată privind managementul utilizării composturilor obținute din nămoluri rezultate din prelucrarea apelor uzate ca fertilizant în pomicultură, în scopul sprijinirii, implementării şi răspândirii modelului obținut la nivel național;

 – Ghid de bune practici, care include tehnologia privind utilizarea compostului provenit din nămolul de epurare a apelor uzate menajere ca fertilizant în pomicultură

 

Obiective specifice: Inovarea și transferul de cunoștințe în horticultură

– Evaluarea posibilităților de utilizare a compostului obținut din nămoluri rezultate din prelucrarea  apelor uzate menajere ca fertilizant în pomicultură printr-o metodologie foarte complexă și precisă, în condițiile asigurării protecției mediului ambiant și a integrității sănătății umane;

– Intensificarea procesului de cunoaștere și valorificare superioară a potențialului științific și tehnologic de înalt nivel prin abordarea multidisciplinară a tematicii proiectului;

–  Elaborarea unei tehnologii inovative utilizând compostul ca fertilizant în pomicultură;

– Crearea premiselor obținerii unui cadru legal pentru includerea compostului provenit din nămolul provenit din nămoluri rezultate din prelucrarea  apelor uzate menajere ca fertilizant în pomicultură.

– Realizarea unei baze de date suport (inclusiv legislație, standarde) în scopul elaborării de noi ipoteze de lucru privind metode și soluții pentru punerea în valoare a  composturilor obținute din nămoluri rezultate din prelucrarea apelor uzate menajere ca fertilizant în pomicultură,

– Caracterizarea componentelor (compost, sol) ce vor fi utilizate în realizarea amestecului nutritiv prin analize chimice și microbiologice;

– Evaluarea impactului aplicării compostului ca fertilizant organic asupra solului, apelor de scurgere și pomilor;

– Studiul impactului aplicării compostului ca fertilizant organic asupra proprietăților chimice  ale solului și ale apelor de scurgere din vase;

– Studiul influenței utilizării compostului ca fertilizant asupra pomilor prin analize la frunze;

– Diseminarea rezultatelor prin comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi/sau internaţional şi actualizarea paginii web