Date generale

Finanțare: Bugetul de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),Plan sectorial 2023-2026
Contract nr.: 6.3.3/18.07.2023
Valoarea proiectului: 2.000.000 lei
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de derulare: 18.07.2023 – 30.06.2026
Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș
Director proiect: Dr. ing. Chițu Emil, cercetător științific gr. I