Activitati

Faza I: Stabilirea algoritmilor de calcul ai celor 12 indicatori de favorabilitate pedoclimatică.
Termen raportare: 31.10.2023

Faza II: Definitivarea metodologiei. Calcularea notelor de favorabilitate pentru indicatorii climatici, pedologici și topografici. Validare note.  
Termen raportare: 31.10.2024

Faza III: Generarea cartogramelor de favorabilitate pentru fiecare indicator climatic, pedologic și topografic în parte. Validare areale de risc. Diseminare rezultate parțiale.
Termen raportare: 31.10.2025

Faza IV: Actualizarea cartogramelor sintetice de favorabilitate. Carte zonare actualizată. Pagină web. Mese rotunde și vizite de lucru.
Termen raportare: 30.06.2026