Rezumat

Programul European de Resurse Genetice Vegetale, la care România este membră încă din 1994, sprijină programele naționale de conservare a resurselor genetice pomicole, iar Catalogul European de Resurse Genetice Vegetale (EURISCO) oferă informații despre germoplasma pomicolă conservată. De asemenea, conservarea și utilizarea resurselor genetice pomicole sunt o precondiție pentru securitatea alimentară și pentru adaptarea pomiculturii la schimbările climatice, în paralel cu nevoia de protecție a mediului înconjurător. Limitarea pierderii surselor de germoplasmă depinde de o caracterizare completă a acestora, atât fenotipică cât și genotipică, de o monitorizare a prezenței lor în colecții, precum și de un sistem adecvat de prezentare a informațiilor. Caracterizarea resurselor genetice cu ajutorul markerilor moleculari este un instrument indispensabil și superior de evidențiere a unicității genotipurilor, care completează caracterizarea morfologică tradițională și care va permite identificarea duplicatelor, sinonimelor și omonimelor. Colecțiile deținute conțin specii horticole cu o mare diversitate de gene și combinații ale acestora pentru anumite caractere și însușiri. Pentru a utiliza și conserva această resursă genetică este necesară o evaluare completă a caracterelor fenotipice și genotipice.