Activitati

Faza I: Inventarierea soiurilor existente în colecțiile pomologice ex situ și selecția speciilor / soiurilor de interes economic
Termen raportare: 31.10.2023

Faza II: Analiza diversității genetice a soiurilor de interes economic
Termen raportare: 31.08.2024

Faza III: Analiza diversității genetice a soiurilor de interes economic
Termen raportare: 31.08.2025

Faza IV: Consolidarea capacităților de gestionare a genofondului pomicol românesc
Termen raportare: 30.06.2026