Obiectivele generale şi specifice ale proiectului:

Obiectivele generale:

1. Promovarea unei agriculturi sustenabile, creşterea calităţi şi siguranţei alimentare, prin creşterea competitivităţii tehnologiilor de obţinere a produselor pomicole, cu impact asupra protejării mediului înconjurător, a calităţii vieţii şi dezvoltării economice durabile;
2. Intensificarea procesului de concentrare şi valorificare superioară a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel prin abordarea multidisciplinară a tematicii proiectului;
3. Creşterea capacităţii echipelor complexe de cercetători participanţi la realizarea proiectului, în scopul lărgirii gradului de cunoştinţe în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf, acumulării de rezultate şi experienţă, pe care să le difuzeze în medii socio-economice cât mai largi, interesate în aplicarea rezultatelor proiectului.

Obiectivele specifice:

1. Optimizarea sistemelor de fertilizare, irigare şi întreţinere a solului, prin reducerea inputurilor şi proceselor care generează emisie de gaze cu efect de sera;
2. Controlul biologic al solului în scopul combaterii integrate a patogenilor, dăunătorilor şi buruienilor;
3. Proiectarea şi realizarea unei instalaţii de cercetare industrială pentru carbonizarea resturilor vegetale din livezi;
4. Evaluarea impactului utilizării cărbunelui negru asupra proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale solului şi asupra stării fiziologice, fitosanitare şi a potenţialului productiv al pomilor.
5. Determinarea implicaţiilor economice ale optimizării tehnologiilor de cultură şi utilizării cărbunelui negru în pomicultură.