Informaţii utile

Titlul proiect: Implementarea unor verigi tehnologice noi pentru limitarea pierderilor în producerea materialului săditor de nuc 
Contract nr. 40 CI/2017
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0149
Autoritatea contractantă:
UNITATEA   EXECUTIVĂ   PENTRU   FINANŢAREA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR,  A  CERCETĂRII,  DEZVOLTĂRII  ŞI  INOVĂRII
SUBPROGRAMUL 2.1Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Instrument de finanțare – „Cecuri de inovare

Beneficiar:
NUCIFERE REGIA SRL
Furnizor de servicii:
INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI-MĂRĂCINENI

Durata proiectului: 5 luni – 25.07.2017-31.12.2017

Bugetul proiectului: 50.000 lei

Date de contact ale responsabilului  de proiect:
Dr. ing.  Catita Plopa
e-mail: office@icdp-pitesti.ro ; catitasarpe@hotmail.com
Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477;

Link-uri de interes: https://www.icdp.ro