Rezultate

Rezultate scontate:
-secvențe tehnologice privind menținerea controlul viral preventiv ;
-metode optimizate pentru testarea virală prin tehnici serologice DAS/TAS ELISA, moleculare PCR și biologice;
-protocoale in vitro  optimizate în funcție de virus/genotip pentru obținerea plantelor virus free;
-metode de menținerea în condiții adecvate care să garanteze autenticitatea și sănătatea materialului de înmulțire;
-obținerea și introducerea în plantațiile mamă Prebază, Bază și Certificat a unor  soiuri noi, reînoirea unor plante mamă;

Modul de aplicare al rezultatelor
-conservarea prin metode in vivo și in vitro conform normelor în vigoare a nucleelor obținute;
-diseminarea rezultatelor prin întrunire cu pepinieriștii, fermieri, ITCSMS, etc, publicații;
-furnizarea către pepinieriștii privați  de material de înmulțire și  material pomicol de plantare;
-diseminarea rezultatelor prin întrunire cu pepinieriștii, fermieri, ITCSMS, etc, publicații, pagină Web.

Tipul de servicii oferite
-menținerea plantațiilor mamă și și reînoirea  acolo unde este cazul;
-asigurarea autenticității plantelor mamă;
-asigurarea sănătății față de toate tipurile de infecții produse de organismele dăunătoare;
-asigurarea materialului de înmulțire și plantare pomicol.