Informaţii utile

Titlul proiectului: Cercetări asupra structurii populaţiilor hibride a eredităţii caracteristicilor şi a determinismului genetic la speciile pomicole

Autoritatea contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Contractor: Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești -Mărăcineni
Partener: Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara, Cluj -Napoca

Durata proiectului: 16.10.2015-24.12.2018

Bugetul proiectului: 862.850

Link-uri  de interes http:// www.icdp.ro

Date de contact ale directorului de proiect:

Dr.ing. Ancu Irina
e-mail: irinaancu80@yahoo.com, office@icdp-pitesti.ro

telefon: +40 248 278 066
fax: +40 248 278 477